Лабораторія вірусології

Вірусологічні дослідження у ІСМАВ НААН започатковані в 1960 р., коли за ініціативи академіка Михайла Васильовича Рево був створений відділ вірусології, імунології та мікробіології. Лабораторію вірусології тварин у складі відділу очолив М.В. Рево. З 2010 року лабораторію вірусології очолює кандидат біологічних наук Тетяна Олександрівна Бова.

 Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Решотько Л. М.

 Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, канд. біол. наук

Avatar image
Avatar image

Дерев’янко С.В.

Старший науковий співробітник, канд. біол. наук

Avatar image
Avatar image

Дмитрук О. О.

Науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Стрекалов В. М.

Провідний інженер

Avatar image
Avatar image

Шеремет Л. І.

Мікробіолог

Волкова І.В.

Науковий співробітник

Основні напрями досліджень:

a) класифікація тешо-, ентеровірусів свиней, виділених на території України, у відповідності з Міжнародною класифікацією пікорнавірусів за використання традиційних і молекулярно-генетичних методів та створення нових засобів діагностики й профілактики тешовірусних енцефаломієлітів свиней;

b) проведення моніторингу вірусних хвороб зернових, зернобобових, картоплі й плодових культур з метою встановлення штамового складу фітопатогенних вірусів та створення ефективних методів їх діагностики;

c) удосконалення технології отримання оздоровленого вихідного насіннєвого матеріалу картоплі на основі біотехнологічних методів як базового етапу її захисту від інфекції.

 

Перелік завдань ПНД, що виконуються:

ПНД НААН 7 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

07.00.04.01.Ф Провести моніторингові дослідження та діагностику вірусних захворювань сільськогосподарських культур в агроценозах України.

07.00.04.03.Ф Дослідити біологічні та антигенні властивості вірусів за дії наночасток металів.

Основні розробки:

 1. спосіб культивування вірусу скручування листя картоплі в перещеплюваних лініях культур клітин ссавців;
 2. набір діагностикумів хвороби Тешена свиней в реакції нейтралізації;
 3. набір діагностикумів хвороби Тешена свиней в реакції імунофлюоресценції;
 4. тест-система імуноферментну для виявлення Ig G до вірусу хвороби Тешена в сироватках крові свиней;
 5. вакцина інактивована проти Тешена свиней;
 6. спосіб одержання гіперімунної сироватки крові до вірусів тварин і рослин;
 7. штам Porcine teschovirus для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів;
 8. спосіб виявлення РНК тешовірусів методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 9. спосіб виявлення РНК ентеровірусів свиней А методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 10. спосіб виявлення РНК ентеровірусів свиней В методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 11. сироватки діагностичні до вірусів сільськогосподарських культур;
 12. тест-система імуноферментна для виявлення збудників вірусних хвороб картоплі;
 13. спосіб імуноферментного виявлення фітопатогенних вірусів у рослинному матеріалі.

Перелік публікацій:

 1. ‪Визначення таксономічного положення штамів тешо-, ентеровірусів свиней, виділених на території України / Дерев’янко С.В., Сорока В.І., Бокун А.О., Бова Т.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2009. – Вип. 9. – С.166-171.
 2. ‪Комплексне оцінювання клонових ліній при оздоровленні сортів картоплі / Демчук І.В., Зарицький М.М., Дерев’янко С.В., Лебідь Л.М, Петренко О.М., Волкова І.В. // Насінництво: Теорія і практика прогнозування продуктивності сортів і гібридів за якістю насіння та садивного матеріалу: Наукові праці Південного філіалу НУБІП «КАТУ». Сільськогосподарські науки. – Випуск 127. – Сімферополь, 2009. – С. 334-337.
 3. ‪Конструювання видоспецифічних праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації тешовірусів та ентеровірусів А і В / Головко А.М., Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Сорока В.І., Кацимон В.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2009. – Вип. 10. – С.156-165.
 4. ‪Бова Т.О. Скринінг речовин мікробного походження з антивірусною активністю in vitro / Бова Т.О. // Науково-теоретичний журнал “Біологія тварин”. – Львів, 2010.  – Т. 12, № 2. – С. 503-507.
 5. ‪Бова Т.О., Демчук І.В., Волкова І.В. Отримання оздоровленого насіннєвого матеріалу сортів картоплі // Посібник українського хлібороба: науково-практичний щорічник / засн.: Мін. аграрної політики, НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ – 2011. – С. 135.
 6. ‪Антивірусна активність біосурфактантів культури Gordonia rubripertincta УКМ АС-122 / Карпенко О.В., Бова Т.О., Пристай М.В, Дерев’янко С.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 164-170.
 7. ‪Пиріг О.В., Коломієць Л.П., Дерев’янко С.В. Інфекційні хвороби люпину жовтого // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 148-163.
 8. ‪Phytovirologic monitoring of lupin sown in chernihiv region / Pyrig O.V., Dmytruk O.O., Dmytruk Yu.O., Bova T.O. // Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Біоресурси і віруси». Київ, 10-13 вересня 2013 р. –– С. 82.
 9. ‪Вузьколистість люпину жовтого: поширення та заходи боротьби / Т.О. Бова, О.В. Пиріг, О.О. Дмитрук, Ю.О. Дмитрук // Посібник українського хлібороба. – 2013. – Том 2. – С. 38–40.
 10. ‪Бова Т.О. Фітовірусологічний моніторинг агроценозів з картоплею Чернігівської області / Бова Т.О., Дмитрук Ю.О., Дмитрук О.О. // Фитосанитарная безопасность и контроль сельськохозяйственной продукции: материали международной научно-практической конференции (г. Бояны, июль 2013 р.) –– Бояны: УкрНИСКР ИЗР НААН Украины, 2013. – С. 36–41.
 11. ‪Бова Т.О. Чутливість культур клітин тварин до вірусу скручування листя картоплі / Т.О. Бова, І.В. Волкова, Н.В. Нестерова, С.Д. Загородня, Л.М. Решотько // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 441.
 12. ‪Біологічні властивості бактерій Bacillus subtilis за дії наночасток титан (IV) оксиду та колоїдного срібла / [Дерев’янко О.С., Агеєв В.О., Божок Л.В. та ін.] // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 88.
 13. ‪Дерев’янко С.В. Інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней – «Тешовак» / Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Решотько Л.М. // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 448.
 14. ‪Дерев’янко С.В. Реклассификация энтеровирусов свиней выделенных в Украине на основе серологических и молекулярно-генетических методов исследований [Електронный ресурс]: Актуальные проблемы биохимии и бионанотехнологий : IV Международная научная Интернет-конференция : материалы конф.: (Казань, 16–17 октября 2013 г.): в 2 т. / Сервис виртуальных конференций Pax Grid, сост. Синяев Д. Н. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2013. – Т. 1. – С. 75–78. – Режим доступа: http://www.paxgrid.ru/proceedings_postgenom2013.pdf.
 15. ‪Пиріг О.В. Електронно-мікроскопічне дослідження збудника вузьколистості люпину / Пиріг О.В., Дмитрук О.О. // Наука на службі сільського господарства: матеріали міжнародної науково-практичної Інернет-конференції (м. Миколаїв, 5 березня 2013 р.) – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2013. – С. 111–112.
 16. ‪Пиріг О.В. Одержання специфічних компонентів для конструювання імуноферментної тест-системи до вірусу жовтої мозаїки квасолі / Пиріг О.В., Дмитрук О.О., Бова Т.О. // Новітні досягнення біотехнології: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю заснування НАУ (м. Київ, 24–25 жовтня 2013 р.) / ред. кол. К.Г. Гаркава, Е.М. Попова та ін. – К.: «Мегапринт», 2013. – 115–116.
 17. ‪Дерев’янко С.В. Нова інактивована вакцина проти ензоотичного енцефаломієліту свиней – розробка, характеристика та економічне обрунтування її виробництва і застосування / Дерев’янко С.В. Сорока В.І., Бова Т.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. 17. – С. 170–184
 18. ‪Тешовак – нова інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней / А.М. Головко, В.І. Сорока, С.В. Дерев’янко, Т.О. Бова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11 – С.37–42.
 19. ‪Пирог А.В. Действие биопрепаратов на урожайность и качество продукции люпина желтого при вирусном инфицировании / А.В. Пирог // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 11 – С. 18–22.
 20.  Бова Т.О. Фізико-хімічні властивості ізолятів вірусу скручування листя картоплі в культурах клітин ссавців / Т.О. Бова, І.В. Волкова, Л.М. Решотько // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 19. – С. 83-88.
 21. Дерев’янко С.В. Визначення таксономічного положення ентеровірусів свиней / Дерев’янко С.В. // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т.76, № 4. – С. 47-53.
 22. Молекулярно-генетична ідентифікація тешовірусів свиней / Дерев’янко С.В., Демидов С.В., Бова Т.О., Гончар Ю.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: Біологія. – 2014. – Т. 66, № 1. – С. 21-25.
 23. Розповсюдження тешовiрусів – збудників інфекційних хвороб свиней / Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Решотько Л.М., Божок Л.В., Сорока В.І. // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 88-92.
 24. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.