Бібліотека забезпечує інформаційний супровід наукових та науково-
практичних заходів, що відбуваються на базі Інституту. Бібліотечне
обслуговування проводиться на абонементі та в читальному залі.
Бібліотека має спеціалізований фонд наукової літератури з питань
мікробіології, біотехнології, вірусології, кормо виробництва та сільського
господарства. Здійснюється моніторинг тематики науково-дослідних робіт
запланованих до виконання на 2016-2020 рр., надається допомога в підборі
необхідної літератури науковцям та аспірантам Інституту. Регулярно
проводяться консультації з питань оформлення бібліографічних записів та
визначення шифрів УДК.
Всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє довідково-
бібліографічний апарат, яких складається з каталогів і картотек. В
картковому варіанті – алфавітний і систематичний каталоги; картотеки: звітів
Інституту, періодичних видань, дисертацій, авторефератів, статей
співробітників Інституту (частково). Електронний каталог, створений на базі
системи IRBIS 64, постійно поповнюється.
На 01.01.2018 р. основний фонд бібліотеки становить 41446 прим., з них
16880 прим. – книги, 2466 прим. – періодичні видання; обмінний – 725 прим. 
Основними напрямами діяльності є:
 Формування, зберігання та організація раціонального використання
документально-інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення
науково-дослідної діяльності Інституту;
 Інформаційно-бібліографічне і бібліотечне обслуговування користувачів
бібліотеки;
 Наукова обробка документів і організація довідково-бібліографічного
апарату бібліотеки.
Бібліотека надає інформаційні та бібліотечно-бібліографічні послуги
науковцям, спеціалістам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.
Обслуговування читачів здійснюється через абонемент, в читальному залі,
через МБА.
Підтримується співпраця з бібліотеками Інститутів та вищих навчальних
закладів України. Здійснюється безкоштовний міжбібліотечний книгообмін з
метою ознайомлення з науковими розробками Інституту.