Науково-технічні послуги


Лабораторія ґрунтової мікробіології

Співробітниками лабораторії розроблено ДСТУ «Мікробіологія ґрунту. Ацетиленовий метод визначення азотфіксивної активності» та «Мікробіологія ґрунту. Газохроматографічні методи визначення денітрифікаційної активності». Лабораторія може надавати послуги з визначення активності азотфіксації та денітрифікації газохроматографічними методами стороннім організаціям. 

 

Лабораторія екології ґрунтових мікроорганізмів

   - Виготовлення мікробних препаратів Альбобактерину та Поліміксобактерину;

   - Проведення мікробіологічних досліджень ґрунту

 - Розробка національних стандартів (ДСТУ). Об’єктом розробки ДСТУ згідно Українського класифікатора нормативних документів ДК 004:2008 може бути: 07.100 Мікробіологія; 13.080 Якість ґрунту. Грунтознавство. 13.080.30 Біологічні властивості ґрунтів; 65.020.20 Рослинництво. 65.80 Добрива.


Лабораторія рослинно-мікробних взаємодій

 - Виготовлення мікробних препаратів Діазобактерину, Ризогуміну та Хетоміку;

 - Визначення нітрогеназної активності бульбочок бобових рослин. 

 

Лабораторія фізіології мікроорганізмів

   -  Визначення титру бактерій у мікробних препаратах;

   -  Культивування мікроорганізмів у рідкому поживному середовищі для виробничих потреб;

   -  Визначення мікробних угруповань у ризосфері рослин.

 

Лабораторія пробіотиків

   -  Виготовлення мікробних препаратів Силосної закваски, Мікробного консерванту, Субтікону, Антимишину;

   -  Визначення мікробних угрупувань в консервованих кормах.

 

Лабораторія вірусології

  - Біотехнологічне оздоровлення сортів картоплі від вірусних та інших інфекцій;

  - Тестування партій насінного матеріалу (від рослин in vitro до елітного) на економічно важливі віруси картоплі 

  - Консультаційні послуги виробникам насіннєвого матеріалу картоплі щодо технології вирощування та фітосанітарних прочисток насінницьких насаджень;

  - Мікроклональне розмноження картоплі;

  - Проведення комплексного фітовірусологічного аналізу зразків картоплі;

  - Проведення електронно-мікроскопічних досліджень рослинного матеріалу.