Лабораторія фізіології мікроорганізмів

Лабораторія створена в 1996 р. На даний момент лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергій Федорович Козар.

Козар С.Ф. заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії, кандидат с.- г. наук, с. н. с.

Лабораторія включає 2 сектори: сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів; сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

Колектив лабораторії:

Сектор ростової і функціональної активності мікроорганізмів

8564Євтушенко Т.А.  завідувач сектору, канд. с.-г. наук, с. н. с.

8564Усманова Т. О. – провідний мікробіолог

8564Кравченко Н.М. – мікробіолог

8564Білецька Н. В. – лаборант-мікробіолог

Білоконська О.М. – аспірант

Асмаковська О.В. – аспірант


Основні напрями досліджень:

a) вивчення впливу речовин різної хімічної природи на збереження діазотрофів у стані спокою та збереження життєздатності діазотрофів у контрольованих умовах;

b) розробка шляхів регулювання життєздатності й активності діазотрофів;

c) дослідження функціональної активності азотфіксувальних мікроорганізмів після виходу зі стану спокою;

d) розробка способу збереження життєздатності та функціональної активності діазотрофів за дії речовин різного хімічного складу;

e) вивчення впливу нанокарбоксилатів металів на активність діазотрофів у контрольованих умовах;

f) дослідження впливу діазотрофів, активованих нанокарбоксилатами металів, на продуктивність сільськогосподарських культур;

g) розробка способу підвищення активності діазотрофів за дії нанокарбоксилатів металів.


Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 «Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем» («Сільськогосподарська мікробіологія»)":

07.00.03.02.Ф. Дослідити особливості переходу діазотрофів у стан спокою за дії речовин різного хімічного складу.

07.00.03.07.П. Дослідити вплив нанокарбоксилатів металів на ростову і функціональну активність азотфіксувальних бактерій з метою їх ефективної інтродукції в агроценози.

 

Основні інновації:

1)    мікробний препарат Бактопасльон, призначений для передсадивної обробки бульб картоплі з метою підвищення продуктивності цієї культури і поліпшення якості продукції (Пат. 39715, Пат. 60613), дослідно-промисловий регламент на виробництво Бактопасльону;

2)    біопрепарат АБТ (біогумусно-торф’яна форма азотобактерину) для підвищення урожайності Й ПОЛІПШЕННЯ якості овочевих культур (Пат. 98869), дослідно-промисловий регламент на виробництво біопрепарату АБТ;

3)    спосіб виготовлення бактеріального препарату для бактеризації сої (Нітро-лег). Призначений для підвищення урожайності і поліпшення якості сої (Пат. 79361, Пат. 103966);

4)    спосіб підтримання життєздатності BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM для виробництва мікробних препаратів з подовженим СТРОКОМ зберігання (Пат. 107857)


Перелік публікацій:‪

 1. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / За наук. редакцією В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2010. – 464 с.
 2. Козар С.Ф. Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro / Козар С.Ф., Усманова Т.О., Жеребор Т.А // Сільськогосподарська мікробіологія. ― 2011. ― Вип. 13. ― С. 70–81.
 3. ‪Нестеренко В.М. Вплив діазотрофів на проростання насіння цибулі ріпчастої / Нестеренко В.М. // Сільськогосподарська мікробіологія. ― 2011. ― Вип. 13. ― С. 171–177.
 4. ‪Проблеми регулювання ростової активності ґрунтових діазотрофів та удосконалення мікробних препаратів на їх основі / [Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О. та ін.] / Сільськогосподарська мікробіологія : здобутки та перспективи. Збірник наукових праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН) / Відповідальний редактор В. В. Волкогон. ― Чернігів : ЦНІІ, 2011. ― С. 216–222.
 5. ‪Особливості цистоутворення у Azotobacter vinelandii і Azotobacter chroococcum за впливу температури і вологості / [Нестеренко В. М., Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О.] / Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. ― Чернігів : ЦНТЕІ, 2011. ― Вип. 14. ― С. 91–99.‪
 6. Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої / Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Євтушенко Т. А. [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 6 Серія «Агрономія». – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 183, ч. 1. – С. 207–214.
 7. Халеп Ю.М. Економічна та енергетична ефективність застосування Бактопасльону в технології вирощування картоплі / Халеп Ю.М., Козар С.Ф., Євтушенко Т.А. // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів, ЦНТЕІ. – 2013. – Вип. 17. – С. 159–169.
 8. Євтушенко Т.А. Особливості проростання насіння томатів за дії мікробного препарату Бактопасльону / Євтушенко Т.А. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. 17. – С. 58–66.
 9. Козар С.Ф. Оптимізація середовища для сумісного культивування Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense // Сільськогосподарська мікробіо-логія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Чернігів, Сівер-Друк.- 2014.- Вип. 19. – С. 27-32.
 10. Фірсовський О.В. Ефективність застосування органічного добрива Біопроферм, збагаченого бактеріями роду Azotobacter, у технології вирощування кабачка // Козар С.Ф., Фірсовський О.В., Нестеренко В.М. / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 293-295.
 11. Ковалеаська Т.М. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій в колекціях: методичні рекомендації // Ковалеаська Т.М., Козар С.Ф., Крутило Д.В., Горбань В.П., Романова І.М., Усманова Т.О. / Чернігів: ІСМАВ НААН, 2015. – 36 с.
 12. Козар С.Ф. Вплив комплексної бактеризації на продуктивність сої // Козар С.Ф. / Вісник аграрної науки.- 2015.- № 5.- С. 49-53.
 13. Kozar S. F. P.Rhizobium radiobacter 204 growth activity under the influence of trace elements nanocarboxylates // Kozar S. F., Symonenko Ye. P. / Microbiological aspects of optimization of the production process of cultured crops: proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015). – Chernihiv – Nizhyn: Publisher PE Lysenko N.M., 2015. –p. 13.
 14. Козар С.Ф. Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої // Козар С.Ф., Пищур І.М., Нестеренко В.М. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Чернігів, ІСМАВ НААН.- 2015.- Вип. 21. – С. 39-43.
 15. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 16. Халеп Ю.М., С.Ф. Козар Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої / Ю.М. Халеп, С.Ф. Козар // Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів : ІСМАВ НААН, 2016. – Вип. 23. – С. 24–29.
 17.  Міграція сполук біогенних елементів за застосування комплексних інокулянтів для сої / С.Ф. Козар, Т. А. Євтушенко, Л.В. Потапенко, О.П. Чмель // Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів : ІСМАВ НААН, 2016. – Вип. 24. – С. 24-28.

 

Сектор колекції корисних грунтових мікроорганізмів

 8564Воробей Ю.О. – завідувач сектору, кандидат біологічних наук, с. н. с.

8564Коротка І.Г. – науковий співробітник, канд. с.-г. наук 

Романова І. М. – молодший науковий співробітник

 Лагоша О.В. – аспірант.

Основні напрями досліджень:

a) поповнення фондів новими штамами;

b) розширення видового різноманіття мікроорганізмів, що зберігаються в колекції;

c) гарантоване довгострокове зберігання мікроорганізмів;

d) ідентифікація виділених штамів;

e) надання штамів мікроорганізмів зацікавленим установам та організаціям для наукових досліджень.

 

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 7 «Наукові засади оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем» («Сільськогосподарська мікробіологія»)":

07.00.03.04.П Дослідити мікробно-рослинні взаємодії в агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій 

 

Основні розробки:

 1. Каталог культур мікроорганізмів;
 2. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій в колекціях (науково-методичні рекомендації).

 

Перелік публікацій: 

 1. Ковалевська Т.М. Інтенсивність утворення пігментів бактеріями родів Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas залежно від якості агар-агару /Т.М. Ковалевська, В.П. Горбань, І.М. Романова // Сільськогосподарська мікробіологія. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. ― Чернігів, 2009. ― Вип.9. ― С. 188–194.
 2. Горбань В.П. Порівняння ефективності R- та S-форм штаму Azospirillum brasilense 18-2 / В.П. Горбань // Сільськогосподарська мікробіологія. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. ― Чернігів, 2009. ― Вип.10. ― С. 83–90.
 3. Пат.85943 С2 Україна, МПК C12N С05F 11/08,С12R 1/01. Штам бактерій Bradyrhizobium japonicum для одержання бактеріального добрива під сою / заявник та патентовласник Ін-т с-г мікробіології та агропромислового виробництва НААН. – Ковалевська Т.М., Надкернична О.В., Крутило Д.В., Горбань В.П.; № а 2007 07156; заявл. 25.06.07, опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
 4. Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів ІСГМ НААН: пошукові та прикладні дослідження / [Ковалевська Т.М., Надкернична О.В., Горбань В.П. та ін.] / Сільськогосподарська мікробіологія : здобутки та перспективи. Збірник наукових праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН) / Відповідальний редактор В. В. Волкогон. ― Чернігів : ЦНІІ, 2011. ― С. 19–23.
 5. Пида С.В. Ефективність інокуляції видів роду Lupinus L. композиціями мікробних препаратів в умовах західного лісостепу України / С.В. Пида, Т.М Ковалевська / Матеріали ХШ з'їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011р.) - Львів, 2011. - 451с.
 6. Ковалевська Т.М. Застосування мікробних препаратів при вирощуванні багаторічних бобових трав / Ковалевська Т.М., Воробей В.С. // Чернігівщина аграрна. – 2013. – № 22. – С.32–33.
 7. ‪Чучвага І. Г. Формування мікробного угруповання ризосфери рослин жита озимого за впливу мінерального удобрення та Діазобактерину / Чучвага І. Г., Волкогон В. В., Волкогон К. І. // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2012. – Вип. 15–16. – С. 101–112
 8. Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої / [Т.М. Ковалевська, Д.В. Крутило, В.П. Горбань та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія. − 2014. – Вип. 20. – С. 15–22.
 9. Чучвага І. Г. Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого / І. Г. Чучвага, Ю. М. Халеп // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 19. – С. 53–61
 10. Чучвага І. Г. Процеси біологічної трансформації азоту за дії біотичних та абіотичних факторів / І. Г. Чучвага, К. І. Волкогон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2014. − № 3. – С. 175−179
 11. Чучвага И. Г. Усвоение азота растениями ржи озимой при совмещении бактеризации и минеральных удобрений / И. Г. Чучвага // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 2. – С. 35–39
 12. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.
 13. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових бактерій у колекціях: методичні рекомендації. – Чернігів: ІСМАВ НААН, 2015. – 36 с.