Лабораторія вірусології

Вірусологічні дослідження у ІСМАВ НААН започатковані в 1960 р., коли за ініціативи академіка Михайла Васильовича Рево був створений відділ вірусології, імунології та мікробіології. Лабораторію вірусології тварин у складі відділу очолив М.В. Рево. З 2010 року лабораторію вірусології очолює кандидат біологічних наук Тетяна Олександрівна Бова.

 Колектив лабораторії:

аспрчБова Т. О. – завідувач лабораторії, кандидат біологічних наук

аспрчДерев’янко С.В. – старший науковий співробітник, канд. біол. наук, с. н. с

аспрчРешотько Л. М. – старший науковий співробітник, канд. біол. наук

аспрчДмитрук О. О. – науковий співробітник

аспрчВолкова І. В. – науковий співробітник

парчаСтрекалов В. М. – провідний інженер

парчаШеремет Л. І. – мікробіолог

 

Основні напрями досліджень:

a) класифікація тешо-, ентеровірусів свиней, виділених на території України, у відповідності з Міжнародною класифікацією пікорнавірусів за використання традиційних і молекулярно-генетичних методів та створення нових засобів діагностики й профілактики тешовірусних енцефаломієлітів свиней;

b) проведення моніторингу вірусних хвороб зернових, зернобобових, картоплі й плодових культур з метою встановлення штамового складу фітопатогенних вірусів та створення ефективних методів їх діагностики;

c) удосконалення технології отримання оздоровленого вихідного насіннєвого матеріалу картоплі на основі біотехнологічних методів як базового етапу її захисту від інфекції.

 

Перелік завдань ПНД, що виконуються:

ПНД НААН 7 "Сільськогосподарська мікробіологія":

07.00.04.01.Ф Провести моніторингові дослідження та діагностику вірусних захворювань сільськогосподарських культур в агроценозах України;

07.00.04.02.Ф Дослідити ступінь індукованої стійкості рослин до дії фітопатогенних вірусів за впливу біотичних і абіотичних чинників;

07.00.04.03.Ф Дослідити біологічні та антигенні властивості вірусів за дії наночасток металів;

07.00.04.04.П Дослідити штамову варіабельність збудника й удосконалити систему діагностики та профілактики ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) свиней;

07.00.04.06.ПШф Вивчити антивірусні властивості азотовмісних гетероциклічних сполук, що відносяться до рядів симетричних та несиметричних триазинів.

ПНД НААН 17 «Картоплярство»:

17.00.01.05.П Удосконалити прийоми біотехнологічного поліпшення вихідного матеріалу оздоровлених сортів картоплі.

Основні розробки:

 1. спосіб культивування вірусу скручування листя картоплі в перещеплюваних лініях культур клітин ссавців;
 2. набір діагностикумів хвороби Тешена свиней в реакції нейтралізації;
 3. набір діагностикумів хвороби Тешена свиней в реакції імунофлюоресценції;
 4. тест-система імуноферментну для виявлення Ig G до вірусу хвороби Тешена в сироватках крові свиней;
 5. вакцина інактивована проти Тешена свиней;
 6. спосіб одержання гіперімунної сироватки крові до вірусів тварин і рослин;
 7. штам Porcine teschovirus для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів;
 8. спосіб виявлення РНК тешовірусів методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 9. спосіб виявлення РНК ентеровірусів свиней А методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 10. спосіб виявлення РНК ентеровірусів свиней В методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції;
 11. сироватки діагностичні до вірусів сільськогосподарських культур;
 12. тест-система імуноферментна для виявлення збудників вірусних хвороб картоплі;
 13. спосіб імуноферментного виявлення фітопатогенних вірусів у рослинному матеріалі.

 

Перелік публікацій:

 1. ‪Визначення таксономічного положення штамів тешо-, ентеровірусів свиней, виділених на території України / Дерев’янко С.В., Сорока В.І., Бокун А.О., Бова Т.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2009. – Вип. 9. – С.166-171.
 2. ‪Комплексне оцінювання клонових ліній при оздоровленні сортів картоплі / Демчук І.В., Зарицький М.М., Дерев’янко С.В., Лебідь Л.М, Петренко О.М., Волкова І.В. // Насінництво: Теорія і практика прогнозування продуктивності сортів і гібридів за якістю насіння та садивного матеріалу: Наукові праці Південного філіалу НУБІП «КАТУ». Сільськогосподарські науки. – Випуск 127. – Сімферополь, 2009. – С. 334-337.
 3. ‪Конструювання видоспецифічних праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації тешовірусів та ентеровірусів А і В / Головко А.М., Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Сорока В.І., Кацимон В.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2009. – Вип. 10. – С.156-165.
 4. ‪Бова Т.О. Скринінг речовин мікробного походження з антивірусною активністю in vitro / Бова Т.О. // Науково-теоретичний журнал "Біологія тварин". – Львів, 2010.  – Т. 12, № 2. – С. 503-507.
 5. ‪Бова Т.О., Демчук І.В., Волкова І.В. Отримання оздоровленого насіннєвого матеріалу сортів картоплі // Посібник українського хлібороба: науково-практичний щорічник / засн.: Мін. аграрної політики, НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ – 2011. – С. 135.
 6. ‪Антивірусна активність біосурфактантів культури Gordonia rubripertincta УКМ АС-122 / Карпенко О.В., Бова Т.О., Пристай М.В, Дерев’янко С.В. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 164-170.
 7. ‪Пиріг О.В., Коломієць Л.П., Дерев’янко С.В. Інфекційні хвороби люпину жовтого // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2011. – Вип. 13. – С. 148-163.
 8. ‪Phytovirologic monitoring of lupin sown in chernihiv region / Pyrig O.V., Dmytruk O.O., Dmytruk Yu.O., Bova T.O. // Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Біоресурси і віруси». Київ, 10-13 вересня 2013 р. –– С. 82.
 9. ‪Вузьколистість люпину жовтого: поширення та заходи боротьби / Т.О. Бова, О.В. Пиріг, О.О. Дмитрук, Ю.О. Дмитрук // Посібник українського хлібороба. – 2013. – Том 2. – С. 38–40.
 10. ‪Бова Т.О. Фітовірусологічний моніторинг агроценозів з картоплею Чернігівської області / Бова Т.О., Дмитрук Ю.О., Дмитрук О.О. // Фитосанитарная безопасность и контроль сельськохозяйственной продукции: материали международной научно-практической конференции (г. Бояны, июль 2013 р.) –– Бояны: УкрНИСКР ИЗР НААН Украины, 2013. – С. 36–41.
 11. ‪Бова Т.О. Чутливість культур клітин тварин до вірусу скручування листя картоплі / Т.О. Бова, І.В. Волкова, Н.В. Нестерова, С.Д. Загородня, Л.М. Решотько // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 441.
 12. ‪Біологічні властивості бактерій Bacillus subtilis за дії наночасток титан (IV) оксиду та колоїдного срібла / [Дерев’янко О.С., Агеєв В.О., Божок Л.В. та ін.] // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 88.
 13. ‪Дерев’янко С.В. Інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней – «Тешовак» / Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Решотько Л.М. // ХІІІ з’їзд мікробіологів України ім. С.М. Виноградського : (Ялта, 01–06 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Ялта, 2013 р. – С. 448.
 14. ‪Дерев’янко С.В. Реклассификация энтеровирусов свиней выделенных в Украине на основе серологических и молекулярно-генетических методов исследований [Електронный ресурс]: Актуальные проблемы биохимии и бионанотехнологий : IV Международная научная Интернет-конференция : материалы конф.: (Казань, 16–17 октября 2013 г.): в 2 т. / Сервис виртуальных конференций Pax Grid, сост. Синяев Д. Н. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2013. – Т. 1. – С. 75–78. – Режим доступа: http://www.paxgrid.ru/proceedings_postgenom2013.pdf.
 15. ‪Пиріг О.В. Електронно-мікроскопічне дослідження збудника вузьколистості люпину / Пиріг О.В., Дмитрук О.О. // Наука на службі сільського господарства: матеріали міжнародної науково-практичної Інернет-конференції (м. Миколаїв, 5 березня 2013 р.) – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2013. – С. 111–112.
 16. ‪Пиріг О.В. Одержання специфічних компонентів для конструювання імуноферментної тест-системи до вірусу жовтої мозаїки квасолі / Пиріг О.В., Дмитрук О.О., Бова Т.О. // Новітні досягнення біотехнології: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю заснування НАУ (м. Київ, 24–25 жовтня 2013 р.) / ред. кол. К.Г. Гаркава, Е.М. Попова та ін. – К.: «Мегапринт», 2013. – 115–116.
 17. ‪Дерев’янко С.В. Нова інактивована вакцина проти ензоотичного енцефаломієліту свиней – розробка, характеристика та економічне обрунтування її виробництва і застосування / Дерев’янко С.В. Сорока В.І., Бова Т.О. // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2013. – Вип. 17. – С. 170–184
 18. ‪Тешовак – нова інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней / А.М. Головко, В.І. Сорока, С.В. Дерев’янко, Т.О. Бова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11 – С.37–42.
 19. ‪Пирог А.В. Действие биопрепаратов на урожайность и качество продукции люпина желтого при вирусном инфицировании / А.В. Пирог // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 11 – С. 18–22.
 20. Бова Т.О. Фізико-хімічні властивості ізолятів вірусу скручування листя картоплі в культурах клітин ссавців / Т.О. Бова, І.В. Волкова, Л.М. Решотько // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2014. – Вип. 19. – С. 83-88.
 21. Дерев’янко С.В. Визначення таксономічного положення ентеровірусів свиней / Дерев’янко С.В. // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т.76, № 4. – С. 47-53.
 22. Молекулярно-генетична ідентифікація тешовірусів свиней / Дерев’янко С.В., Демидов С.В., Бова Т.О., Гончар Ю.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: Біологія. – 2014. – Т. 66, № 1. – С. 21-25.
 23. Розповсюдження тешовiрусів – збудників інфекційних хвороб свиней / Дерев’янко С.В., Бова Т.О., Решотько Л.М., Божок Л.В., Сорока В.І. // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 88-92.
 24. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. – Київ, 2015. – 248 с.