Чергове засідання Вченої ради Інституту 05 березня 2020 року було присвячене переважно розгляду блоку питань щодо впровадження наукових розробок Інституту та збільшення надходження коштів до спеціального фонду від наукової та господарської діяльності.

Заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Юрій Халеп звітував про результати виробничої перевірки та впровадження наукових розробок Інституту у 2019 р. і напрями удосконалення науково-інноваційної діяльності. В процесі доповіді та її обговорення було детально проаналізовано минулорічні здобутки та проблеми у зазначеній сфері діяльності Інституту і визначено напрями підвищення конкурентоспроможності наших наукових розробок на ринку засобів біологізації сільськогосподарського виробництва передусім за рахунок створення нових наукоємних продуктів, удосконалення наявних і посилення маркетингової роботи.

Начальник відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва Олексанр Єгоров доповів про успіхи та невдачі попереднього господарського року і представив програму роботи відділу на рік нинішній. В обговоренні було наголошено на першочергових кроках щодо матеріально-технічного забезпечення роботи підрозділу задля досягнення високої якості нашої насіннєвої продукції в умовах відсутності державного фінансування зазначених потреб.

Завідувач підрозділу організаційного забезпечення та впровадження наукових розробок Михайло Семенченко виніс на колективний розгляд варіанти оновлення сівозміни наукового поля економічно вигідними та агрономічно ціними сільськогосподарськими культурами.