Після обстеження польового стаціонару, проведеного спеціалістами-піротехніками, розпочато весняно-польові роботи на багаторічному стаціонарному польовому досліді (площа 2 га) в рамках завдання 08.00.01.01.Ф «Дослідження особливостей перебігу біологічних процесів трансформації органічної речовини та сполук азоту в ґрунті за моделювання різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення». Співробітники лабораторії ґрунтової мікробіології приступили до робіт з внесення мінеральних добрив.
Метою досліджень, які проводяться на базі стаціонарного досліду, є обґрунтування принципів корекції вуглецево-азотного співвідношення для оптимізації процесів мінералізації-синтезу органічної речовини в ґрунтах агроценозів, в результаті чого заплановано створити системи удобрення сільськогосподарських культур, за яких обмежуються процеси дегуміфікації чорнозему вилуженого.
Польові дослідження за завданням ведуться у сівозміні на чотирьох сільськогосподарських культурах (горох, озима пшениця, картопля та ячмінь ярий) із використанням різних норм азотних добрив, застосованих як окремо, так і в поєднанні зі свіжою органічною речовиною різного походження.
Разом до перемоги на науковій ниві і Україні!