В нашому Інституті 17 березня 2021 року відбулося розширене засідання лабораторії фізіології мікроорганізмів, на якому заслухано дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ольги Логоши на тему: «Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України»; науковий керівник – кандидат біологічних наук Юлія Воробей; рецензували роботу доктор біологічних наук Олена Надкернична та кандидат сільськогосподарських наук Катерина Волкогон. Обговорення роботи пройшло у вигляді наукової дискусії, в процесі якої відмічено позитивні сторони роботи: її актуальність, наукова новизна та практичне значення, значний обсяг проведених здобувачем досліджень, а також висловлено побажання щодо покращення доповіді. Рецензенти та виступаючі на засіданні рекомендували до захисту дисертаційну роботу у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 201 – Агрономія.
Вітаємо Ольгу Володимирівну з успішним представленням роботи та бажаємо успіху на шляху здобуття наукового ступеня!