Незважаючи на складні реалії співробітники лабораторії агрохімії і родючості ґрунтів Відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН приступили до виконання науково-дослідних робіт згідно календарного плану завдання: 08.00.01.02.Ф “Дослідження особливостей вертикальної міграції сполук біогенних елементів та водорозчинних форм гумусу в дерново-підзолистому ґрунті за різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення в свіжій органічній речовині і спрямованості біологічних процесів її трансформації”.
Метою завдання є забезпечення оптимального балансу біогенних елементів та водорозчинних форм гумусу в дерново-підзолистому ґрунті за моделювання різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення і спрямованості біологічних процесів трансформації органічної речовини.
Лізиметричні дослідження за завданням в цьому році ведуться на просапній культурі – картоплі із використанням систем удобрення з різним рівнем вуглецево-азотного співвідношення в свіжій органічній речовині. На основі лізиметричних досліджень будуть встановлені особливості міграції сполук біогенних елементів та водорозчинних форм гумусу за межі кореневмісного шару ґрунту та накопичення рослинами живильних елементів з ґрунту залежно від рівнів вуглецево-азотного співвідношення за використання свіжої органічної речовини і спрямованості біологічних процесів її трансформації.