В нашому Інституті відбулися засідання трудового колективу та засідання Вченої ради ІСМАВ НААН.
Засідання трудового колективу відкрив заступник голови Чернігівської ОВА Дмитро Іванов, який привітав з національним визнанням України «Науковець року» наукових досягнень провідних учених Інституту та вручив їм нагороди – пам’ятні знаки і почесні грамоти:
🏅 Анатолію Москаленку, доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту НААН:
🏅 Віталію Волкогону, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН;
🏅 Олені Надкерничній, доктору біологічних наук, професору.
На засіданні заслухано звіт директора Інституту, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НААН Анатолія Москаленка про його діяльність у 2021 році. У своїй доповіді він детально висвітлив питання наукової діяльності установи у 2021 році та отримані результати, акцентував увагу на недостатньому фінансуванні досліджень; відзначив успіхи у підготовці наукових кадрів, а саме захист 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та отримання співробітниками наукових звань професора та старшого дослідника; висвітлив питання впровадження наукових розробок, міжнародної діяльності, співпраці з органами державної влади та громадської діяльності тощо.
Анатолій Москаленко привітав співробітників з успішно пройденою державною атестацією (ІСМАВ НААН віднесено до І класифікаційної групи з атестаційною оцінкою 4.14/4.00) і акредитацією освітньо-наукової програми “Сільськогосподарська мікробіологія” (терміном на 5 років) та висловив подяку всім співробітникам за їх вклад у розвиток установи.
На засіданні трудового колективу також розглянуто та затверджено Колективний договір ІСМАВ НААН на 2022-2026 роки.
На засіданні Вченої ради було заслухано такі питання:
1. Про стан міжнародної діяльності ІСМАВ НААН та залучення грантів (доповідач – заступник директора з наукової роботи Сергій Козар).
2. Виконання плану публікацій наукових робіт (в тому числі в Scopus та (або) Web of Science) (доповідач – заступник директора з наукової роботи Сергій Козар).
3. Звіт про фінансово-економічну діяльність Інституту в 2021 р. (ефективне та цільового використання бюджетних коштів), стан бюджетного фінансування НДР у 2022 р. (доповідач – головний бухгалтер Олександр Христенко).
Розгляд усіх питань викликав жваву дискусію учасників засідання, що засвідчило важливість розглянутих питань.