Черговим етапом співпраці з компанією Kernel було проведення досліджень застосування біологічного препарату Поліміксобакетрин в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, а саме кукурудзи, в умовах теплиці.
У фазі 7-8 листків, при інокуляції насіння кукурудзи висота рослин в окремих варіантах досліду була більша на 10,3% порівняно з контролем, приріст маси надземної частини досягав 41,7%, а параметри кореневої системи кращі на 36,4%; при поєднаному застосуванні інокуляції насіння з фоліарною обробкою висота рослин була більшою на 11,3% порівняно з контролем, приріст маси надземної частини – на 63,8%, а параметри кореневої системи були кращими на 63,6%.
Виходячи з попередніх показників закономірним є і збільшення площі додаткової поверхні однієї рослини – до 41,3% порівняно з контролем. Звертає на себе увагу позитивна динаміка всіх аналізуємих показників, особливо приріст маси надземної частини та параметрів кореневої системи в межах 63-64%, що безумовно відіграватиме важливу роль при формуванні врожаю. На представлених фото (посів у другій декаді січня) кукурудза у фазі 11-12 листків по висоті має більш контрастний вигляд, по окремим варіантам досліду, порівняно з параметрами у фазі 7-8 листків.