А якими ви користуєтесь консервантами для зберігання плющеного вологого зерна кукурудзи? Наразі це питання набуває все більшої актуальності, бо саме від якісного та поживного корму залежать продуктивність корівок, витрати на зберігання кормів, якість молочних продуктів та інше, а отже і прибутки в молочній галузі.
Науковці лабораторії пробіотиків ІСМАВ НААН займаються вивченням та дослідженням пробіотичних бактерій, їх впливом на формування угруповання мікроорганізмів та мікробіологічних процесів при консервуванні зерна кукурудзи. В результаті досліджень були виділені пробіотичні штами Bacillus subtilis ВРТ-B1 та Lactobacillus plantarum КТ-L18/1 до мікроміцетів, ізольованих з вологого плющеного зерна кукурудзи.
При виробничому випробуванні встановлено, що:
✅ Bacillus subtilis ВРТ-B1 активно пригнічує ріст плісеневих грибів та дріжджів деяких родів;
✅ Lactobacillus plantarum КТ-L18/1 виявляє слабку антифунгальну активність та виражений антагонізм лише щодо мікроміцетів роду Penicillium та дріжджів роду Torulopsis;
✅ за впливу Bacillus subtilis ВРТ-B1 та Lactobacillus plantarum КТ-L18/1 на 70-у добу ферментації відзначено збільшення на три порядки чисельності молочнокислих бактерій проти цього ж показника у вихідній сировині; водночас не виявлено маслянокислих бактерій, плісеневих грибів та патогенних мікроорганізмів;
✅ при інокуляції сировини штамом Lactobacillus plantarum КТ-L18/1 за доступу повітря до приготовленого корнажу упродовж 14 діб не спостерігається розвиток міксоміцетів;
✅ кислотність корму як на 70-у добу консервування, так і на 14-у добу від початку доступу повітря при застосуванні пробіотичних штамів Bacillus subtilis ВРТ-B1 та Lactobacillus plantarum КТ-L18/1 була стабільно оптимальною у межах рН 4,0–4,3.
Таким чином, заготівля плющеного зерна кукурудзи з пробіотичними штамами Bacillus subtilis ВРТ-B1 та Lactobacillus plantarum КТ-L18/1, що мають антифунгальні властивості, запобігає інтенсивному розвитку мікроміцетів, гнильних мікроорганізмів і сприяє кращій аеробній стабільності корму упродовж 14 діб після доступу повітря під час відкриття корму.