В Інституті продовжується приймання дослідів з виконання завдань НДР. У Відділі наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН (с. Прогрес, Козелецького району) були закладені досліди з виконання 6 фундаментальних та 2 прикладних наукових завдань що входять до 6 програм наукових досліджень НААН.
Зокрема були продемонстровані закладені досліди з вивчення:
🌱 основних статей балансу мікроелементів при різних системах удобрення (ПНД НААН 01);
🌱 дослідження калійного режиму в динаміці і винос його з урожаєм культурами сівозміни залежно від хімічної меліорації, фонового удобрення та режиму зволоження (ПНД НААН 05);
🌱 аналізу енергетичної та економічної ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур з максимальним рівнем біологізації (ПНД НААН 07);
🌱 удосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур у спеціалізованих сівозмінах з елементами біологізації за використання біопрепаратів (ПНД НААН 07);
🌱 оптимального забезпечення дерново-підзолистого ґрунту органічною речовиною різного походження для відтворення його родючості у короткоротаційних сівозмінах Полісся (ПНД НААН 07);
🌱 нормативів міграції важких металів в системі «грунт-рослина-лізиметричні води» (ПНД НААН 16);
🌱 в селекційних розсадниках на інфекційному фоні раніше одержаного гібридного матеріалу за господарсько-цінними ознаками та виділення константних, перспективних ліній люпину (ПНД НААН 22);
🌱 генетичного різноманіття люпину, його поповнення та виділення джерел люпину за господарсько-цінними ознаками (ПНД НААН 24).
Досліди були закладені на полях наукової сівозміни та на стаціонарній лізиметричній установці.
Також були оглянуті насінницькі посіви жита озимого, вівса та кормового люпину.