В ІСМАВ НААН 1 листопада 2019 р. відбулось засідання Вченої ради з розгляду звітів про виконання науково-дослідних робіт за 2019 р. за завданнями програм наукових досліджень НААН.
Науковці Інституту у 2019 р. виконували 24 завдання другого рівня за 8 ПНД НААН, з них 15 – фундаментальні, 8 – прикладні та 1 – пошукове.
Засідання проходило у жвавій науковій дискусії, члени вченої ради активно задавали запитання керівникам завдань, на які отримували вичерпні відповіді, рецензенти наукових звітів висловлювали свою думку.
Всі науково-дослідні роботи у 2019 р. виконано на належному науково-методичному рівні, відповідно до технічних завдань, тематичного плану та робочих програм у повному обсязі.
Вчена рада схвалила всі представлені звіти, рекомендувала їх до затвердження та до розгляду на засіданнях координаційно-методичних рад головних установ з виконання відповідних ПНД НААН.