В нашому Інституті відбулося засідання Вченої ради та розширене засідання лабораторії фізіології мікроорганізмів.
На засіданні обговорено та затверджено плани роботи Вченої ради; Методичної комісії, Ради молодих вчених на поточний рік; заслухано звіт завідувачки аспірантури ІСМАВ НААН Наталії Кравченко.
Вчена рада розглянула та одноголосно підтримала включення старшого наукового співробітника лабораторії рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, кандидата сільськогосподарських наук Ганни Цехмістер до складу колективу авторів наукової роботи “Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів” на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у поточному році.
Заслухано дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії Оксани Білоконської на тему: «Життєздатність та функціональна активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка (Cucumis sativus L.); науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук Сергій Козар; рецензували роботу доктор біологічних наук Олена Надкернична та доктор біологічних наук Євгеній Копилов. Рецензенти та виступаючі позитивно оцінили роботу, відмітили її актуальність, наукову новизну і практичне значення та рекомендували до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 201 – Агрономія.
Бажаємо колективу молодих науковців успіху та перемоги!