В Інституті ІСМАВ НААН відбулося засідання Вченої ради. На засіданні розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника кандидату сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Анні Кислинській.
Учений секретар Віра Горбань ознайомила членів вченої ради з поданими здобувачем вченого звання атестаційними матеріалами та їх відповідністю вимогам “Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13.
Попередньо атестаційні матеріали було розглянуто на засіданні лабораторії рослинно-мікробних взаємодій, в якій працює Анна Кислинська, на якому зроблено висновок, що за своєю кваліфікацією та науковою підготовкою вона відповідає необхідним вимогам і рекомендовано вченій раді ІСМАВ НААН присвоїти їй вчене звання старшого дослідника.
Анна Кислинська виступила та коротко проінформувала присутніх про свій шлях в науці та наукові здобутки.
На підтримку молодого дослідника виступили науковці установи: доктори наук – Віталій Волкогон, Олена Надкернична, Анатолій Москаленко та кандидати наук – Любов Токмакова, Юрій Халеп, Віра Горбань, Іван Пищур, Дмитро Крутило, Наталія Кравченко.
Виступаючі відзначили актуальність та важливість досліджень, які проводить здобувач, про що свідчать її здобутки: лауреатка премії Президента України для молодих учених у складі авторського колективу за наукову роботу «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика» (2019 р.); в 2017 році була відмічена премією О.О. Берестецького, в 2020 році отримала премію М.В. Рево серед молодих вчених на конференції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.
Виступаючі охарактеризували Анну Кислинську як зрілого науковця, творчу, освічену особистість, віддану науці. Вчена рада прийняла рішення: на підставі результатів голосування присвоїти Анні Кислинській вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 201 “Агрономія” у галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”.
Щиро вітаємо Анну Сергіївну та бажаємо їй міцного здоров’я, невичерпної енергії, наснаги та нових наукових відкриттів!
На засіданні заслухано звіт заступника директора з наукової та інноваційної діяльності Юрія Халепа щодо стану впровадження наукових розробок ІСМАВ НААН у першому півріччі 2023 р. та заходи щодо збільшення позабюджетних надходжень до спеціального фонду установи. Дане питання є надзвичайно актуальним для нашого Інституту (як і для інших наукових установ), адже в умовах фінансової скрути, вкрай недостатнього бюджетного фінансування та необхідності відновлення пошкодженої під час бойових дій матеріальної бази, якраз надходження коштів до спеціального фонду є важливим доповненням до загального фонду для забезпечення функціонування хоча б на мінімальному рівні. Юрій Халеп у своїй доповіді представив динаміку надходжень до спецфонду установи від впровадження наукових розробок; навів аналіз стану та змін кількісних і структурних параметрів наукової продукції, яка впроваджувалася; відзначив збільшення кількості інокулянтів, дозволених до використання в Україні, що обумовлює зростання конкуренції поряд з агресивною маркетинговою політикою більш фінансово потужних конкурентів та загальним звуженням ринку засобів біологізації унаслідок війни; окреслив наш інструментарій маркетингової діяльності; проаналізував причини відмови деяких споживачів від придбання препаратів Інституту, серед яких, зокрема скрутний фінансовий стан господарств, зміна структури посівних площ, різнопланові наслідки російської агресії та ін. Але навіть в складних умовах сьогодення колектив Інституту забезпечив і продовжує забезпечувати виконання замовлень на біопрепарати практично усіх сільськогосподарських товаровиробників та відповідне надходження коштів, за що була висловлена окрема подяка від адміністрації усім причетним до цього співробітникам. За підсумками доповіді та її обговорення було схвалено ті напрямки роботи для наповнення спеціального фонду, які вже реалізуються та запропоновано низку додаткових заходів для його збільшення.
Вчена рада заслухала звіт здобувача вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (PhD) Віктора Тарасова про виконання індивідуального плану наукової роботи за 2022/2023 навчальний рік за темою дисертаційної роботи: “Ґрунтові гриби – збудники захворювань сої та біологічні засоби обмеження їх розвитку”.
Звіт здобувача затверджено. Здобувача атестовано та рекомендовано перевести на наступний рік навчання.