В Інституті відбулося засідання Вченої ради, на якому розглянуто спільну Програму наукових досліджень Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України та Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН “РЕАБІЛІТАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ФІТОСАНІТАРНА БЕЗПЕКА АГРОЦЕНОЗІВ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ” на 2023–2028 роки.
Програму презентував доктор біологічних наук, професор, академік НААН, академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України Володимир Патика.
Програма присвячена дослідженню етіології фітопатогенних інфекцій сільськогосподарських культур, багаторічних деревних біоенергетичних культур на території України, вдосконаленню існуючих і розробці нових методів їх молекулярної діагностики, розробці наукових основ відновлення родючості ґрунту і біологічного захисту рослин від комплексу збудників хвороб за використання природних штамів мікроорганізмів для підвищення продуктивності рослин, оптимізації фітосанітарного стану агроценозів, очищення ґрунтів від пестицидного забруднення, що сприятиме збереженню родючості земель і сталому розвитку агросфери в Україні у воєнний та повоєнний періоди.
У доповіді Володимир Патика окреслив основні завдання, новизну та очікувані результати, які будуть отримані у результаті реалізації Програми.
Програму підтримали провідні науковці ІСМАВ НААН: доктори наук Олена Надкернична, Євгеній Копилов, Сергій Козар, Анатолій Москаленко, кандидати наук Любов Токмакова, Віра Горбань, Леонід Решотько.
Виступаючі підкреслювали актуальність Програми, її важливе значення для розв’язання сукупних завдань протидії подальшим деградаційним процесам ґрунту зі збереженням високих і якісних врожаїв сільськогосподарських культур, відповідність сучасним вимогам заміни інтенсивних хімічних агротехнологій на екологічно безпечні біологічні тощо.
Всі виступаючі висловлювали глибоку повагу та вдячність за можливість долучитися до виконання представленої Програми спільно з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
Вчена рада прийняла рішення підтримати Програму наукових досліджень “РЕАБІЛІТАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ФІТОСАНІТАРНА БЕЗПЕКА АГРОЦЕНОЗІВ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ” на 2024–2028 роки (в процесі обговорення термін початку реалізації програми був змінений) за наявності відповідного бюджетного фінансування.
Засідання вченої ради відбувалося у теплій творчій атмосфері, адже більшість присутніх у залі співробітників пов’язує тісна творча співпраця з Володимиром Пилиповичем, який розпочинав свій науковий шлях у далекому 1971 році у стінах нашого Інституту та пройшов шлях від лаборанта до директора (1997-2000 рр.). Саме під його керівництвом у 1999 р. при Інституті було організовано підготовку наукових кадрів через аспірантуру. Володимир Пилипович був науковим керівником дисертаційних робіт багатьох науковців нашої установи, виступав офіційним опонентом дисертаційних робіт, які захищалися у спеціалізованій вченій раді ІСМАВ НААН, ніколи не відмовлявся та брав участь у наукових конференціях Інституту з цікавими доповідями, завжди підтримував молодь.
В кінці засідання молоді вчені Інституту також висловили подяку Володимиру Пилиповичу за його підтримку, допомогу, вміння ділитися своїм унікальним багажем знань та на згадку подарували книгу “Чернігів 2022. Війна цивільними очима”. Композицію з квітів подарували дружині відомого науковця – Валентині Сільвестрівні, яка також є частою гостею в Інституті.
Володимир Пилипович з дружиною відвідали бібліотеку Інституту, де облаштовано куточок М.В. Рево. Підґрунтям для його створення стали письмовий стіл та крісло засновника Інституту – Михайла Васильовича, відреставрованими та подарованими до ювілею Інституту подружжям Патик. Насамкінець для почесних гостей організовано екскурсію нашим чудовим містом.