Нещодавно в Інституті відбулося засідання Вченої ради, під час якого відбулося затвердження тем здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія». У вересні наукова родина Інституту радо зустріла 2 аспірантів 1 року навчання – Аліну Горбаток і Володимира Глушакова.
Підготовка дисертації є обов’язковою умовою виконання наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Наукова складова освітньо-наукової програми «Сільськогосподарська мікробіологія» передбачає проведення здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії власного наукового дослідження під керівництвом одного (або двох наукових керівників) та оформлення його результатів у вигляді дисертації – самостійного розгорнутого дослідження, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання зі спеціальності, результати якого характеризуються науковою новизною та практичною цінністю, становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у відповідних публікаціях.
Аспіранти продемонстрували високий рівень презентації проєктів наукових досліджень з актуальних проблем сільського господарства: «Взаємодія сапротрофних грибів, здатних до ендофітії з рослинами сої» (Горбаток Аліна); «Дія консорціуму Аzotobacter vinelandii/Azotobacter chroococum на реінфікування вірусами базового матеріалу картоплі у відкритому ґрунті» (Глушаков Володимир). Слід зазначити, що майбутні дослідження аспірантів будуть проводитись на межі спеціальностей агрономія-мікробіологія/вірусологія та будуть цінними як в науковому, так і в практичному значенні.
На засіданні були присутні наукові керівники – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Віталій Волкогон та доктор біологічних наук, професор Олена Надкернична, які встигли створити потужні наукові школи за напрямом сільськогосподарської мікробіології. Наукові керівники підтримували своїх аспірантів, аргументували вибір теми для наукового дослідження.
Бажаємо аспірантам успіхів й творчої наснаги у подальшій роботі над дисертаційним дослідженням!