Чергове планове засідання Вченої ради відбулося 7 лютого. Головним питанням був звіт директора Інституту Анатолія Москаленка про його діяльність у 2019 році. Доповідач детально розповів про свою роботу впродовж звітного періоду, про здобутки колективу та про завдання, які залишилися ще не виконаними і потребують подальших зусиль. В обговоренні звіту взяли участь: начальник відділу сільськогосподарської мікробіології Віталій Волкогон, завідуюча лабораторією рослинно-мікробних взаємодій Олена Надкернична, завідуюча лабораторією екології ґрунтових мікроорганізмів Любов Токмакова, заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Юрій Халеп, вчений секретар Віра Горбань. Усі виступаючі відзначили самовіддану працю директора на своїй посаді, підкреслили, що минулий рік був дуже складним для Інституту та Академії в цілому щодо державного фінансування. Але директору вдалося починаючи із жовтня 2019 р. і по теперішній час (а згідно планових розрахунків і до кінця поточного року навіть за песимістичним сценарієм) забезпечити стійкий фінансовий стан нашої установи та повну зайнятість співробітників За підсумками обговорення звіт А. Москаленка за роботу на посаді директора отримав одностайну високу оцінку.

По другому питанню порядку денного засідання (щодо підтримки кандидатур на заміщення вакансій) було підтримано кандидатури директора ІСМАВ НААН д.е.н. А. Москаленка та завідувача лабораторії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН д.с.-г.н. Я. Цвея на заміщення вакансій членів-кореспондентів НААН і професора кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету МОН д.с.-г.н., члена-кореспондента НААН В. Курила на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) НААН.

Особлива увага була приділена третьому пункту порядку денного засідання – «Про стан та перспективи розроблення нових та удосконалення наявних видів наукоємної продукції ІСМАВ НААН». Усі керівники наукових підрозділів доповіли про конкретні розробки (нові штами корисних мікроорганізмів, нові біологічні препарати, нові технології біокомпостування та інше) які будуть запропоновані до впровадження в поточному та наступному роках, а також про те, що планується на перспективу.