В Інституті відбулося планове засідання Вченої ради, на якому розглянуто і затверджено плани роботи Вченої ради та Методичної комісії ІСМАВ НААН на 2024 рік, а також обрані кандидатури та затверджений склад організаційного комітету з підготовки та проведення виборів директора Інституту.
Наказом НААН № 2 від 08.01.2024 р. оголошено конкурс на зайняття посади директора ІСМАВ НААН. На виконання наказу НААН розміщено оголошення про проведення конкурсу на сайті Інституту та опубліковано у ЗМІ, видано наказ Інституту про організацію виборів в установі.
Відповідно до “Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи НААН”, затвердженого Президією НААН від 25 січня 2017 року (протокол № 2), Вчена рада затвердила склад організаційного комітету з підготовки та проведення виборів директора ІСМАВ НААН. До організаційного комітету обрано (за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації установи) кандидата економічних наук Юрія Халепа, кандидата сільськогосподарських наук Віру Горбань та кандидата ветеринарних наук Наталію Кравченко.