В Інституті відбулося засідання Методичної комісії, на якому розглянуто стан виконання досліджень та підготовки звітів за фундаментальними та прикладними завданнями програм наукових досліджень НААН за 2023 р. Науковці ІСМАВ НААН виконують завдання в межах трьох програм: 8 “Сільськогосподарська мікробіологія”, 17 “Генетичні ресурси рослин” та 25 “Кормовиробництво”.
Особлива увага приділялася відповідності проведених досліджень та отриманої науково-технічної продукції Технічним завданням, затвердженим НААН, а також підготовці до друку наукових публікацій та науково-практичних рекомендацій.
Розглянуто та рекомендовано до розгляду вченою радою звіти за 19 завданнями другого рівня, з яких 11 – фундаментальні, 7 – прикладні та 1 – прикладне короткотермінове. У 2023 р. завершено 8 завдань, у результаті виконання яких отримано інноваційну наукову продукцію: нові штами мікроорганізмів, мікробні препарати та способи їх отримання, елементи технології вирощування картоплі за використання нанотехнологій, агрозаходи, обґрунтовані з позицій домінування синтетичних процесів у ґрунтах агроценозів, що забезпечать збереження і відтворення ґрунтової родючості, науково-методичні рекомендації з еколого-економічної оцінки заходів оптимізації процесів трансформації органічної речовини в чорноземі вилуженому тощо.