Відбулося засідання наукових працівників ІСМАВ НААН, на якому директор Анатолій Москаленко прозвітував про свою діяльність у 2023 році відповідно до Статуту установи.
Директор у своїй доповіді детально висвітлив питання наукової діяльності установи у 2023 році та отримані результати, не зважаючи на недостатнє фінансування досліджень, відсутність опалення, складність у придбанні добрив, паливно-мастильних матеріалів тощо; відмітив складну ситуацію з науковими кадрами, а саме відтік науковців та інших фахівців у зв’язку з роботою на півставки; акцентував увагу на отриманні молодими вченими Премії Верховної Ради України за роботу “Мікробно-рослинні взаємодії як основа екологічного розвитку аграрного виробництва”; відзначив успіхи у підготовці наукових кадрів, а саме отримання двома співробітниками Інституту наукового звання старшого дослідника; висвітлив питання видавничої діяльності, зокрема, відмітив одержану відзнаку у конкурсі «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні агротехнології» за колективне видання “Сільськогосподарська мікробіологія, Здобутки і перспективи”, а також вказав на необхідність покращення публікаційної активності у поточному році. У своїй доповіді Анатолій Михайлович спинився на результатах міжнародної діяльності, співпраці з органами державної влади та громадської діяльності, організації та надання гуманітарної допомоги тощо. Підкреслив, що отримані здобутки – це результат роботи всього колективу та подякував усім співробітникам за роботу у надскладних умовах.
Директор також подякував Збройним Силам України за можливість працювати в Інституті.
В обговоренні виступили провідні науковці Інституту: академік НААН Віталій Волкогон, професор Олена Надкернична, кандидат сільськогосподарських наук Любов Токмакова, кандидат економічних наук Юрій Халеп, які відмітили ґрунтовність представленої доповіді, позитивно оцінили роботу директора, відзначили складність роботи керівника у воєнний період та за нестачі фінансування. Співробітники подякували директору за його вклад у розвиток установи, наполегливі зусилля з пошуку грантів та фондів на відновлення матеріально-технічної бази, яка постраждала від російської агресії.