Науковці ІСМАВ НААН взяли участь у засіданні розширеного бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН із заслуховування звітів за 2023 р. про виконання ПНД НААН 02 «Системи землеробства і землекористування» (доповідач – член-кореспондент НААН Микола Ткаченко), ПНД НААН 08 «Сільськогосподарська мікробіологія» (доповідач – академік НААН Віталій Волкогон), ПНД НААН 06 «Екологічна безпека агросфери» (доповідач – академік НААН Оксана Дребот), ПНД НААН 07 «Агрокосмос» (доповідач – член-кореспондент НААН Олена Дем’янюк).
Керівник програми 08 «Сільськогосподарська мікробіологія», академік НААН Віталій Волкогон доповів про отримані у 2023 р. результати виконання фундаментальних та прикладних досліджень, що проводилися у межах програми. Доповідь викликала зацікавленість присутніх на засіданні науковців, особливо нові напрями досліджень щодо можливості поєднання агрономічно цінних мікроорганізмів з туками за нанесення суспензій мікроорганізмів або їх ліофілізованих форм безпосередньо на гранули добрив, а також щодо особливостей перебігу біологічних процесів трансформації органічної речовини та сполук азоту в ґрунті за моделювання різних рівнів вуглецево-азотного співвідношення.
Віталій Волкогон надав вичерпні відповіді на всі поставлені запитання.
Рецензенти звіту академік НААН Микола Патика, доктор сільськогосподарських наук Олена Шерстобоєва, директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний, а також експерт – член-кореспондент НААН Микола Мірошниченко, позитивно оцінили звіт та висловили низку побажань для покращення наукової роботи у майбутньому.
Виступаючи в обговоренні академік НААН Олександр Тараріко, академік НААН Володимир Патика, академік НААН Святослав Балюк та інші науковці підкреслили актуальність досліджень, їх фундаментальне значення та спрямованість на агровиробника, а також висловили низку побажань щодо підвищення їх ефективності. Підсумовуючи результати розгляду звіту академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, академік НААН Віктор Камінський позитивно оцінив результати виконаних у 2023 р. в межах ПНД 08 “Сільськогосподарська мікробіологія” фундаментальних та прикладних досліджень, підкреслив їх актуальність та важливість для аграрної галузі.