В Інституті 03 липня 2019 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 79.377.01, на якому заслухано дисертаційні роботи Деркача Сергія Миколайовича на тему “Оптимізація мікробіологічних процесів при компостуванні субстратів на основі курячого посліду” (науковий керівник – Волкогон В.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології) та Цехмістер Ганни Вікторівни на тему “Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку” (науковий керівник – Копилов Є.П., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій), що подані на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія.

Засідання спеціалізованої вченої ради проходило у жвавій науковій дискусії. Здобувачі надавали вичерпні відповіді на поставлені запитання.

Члени спеціалізованої вченої ради відмітили високий теоретичний рівень їх підготовки, високий науковий рівень дисертаційних робіт та одноголосно проголосували за присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю “Мікробіологія” Цехмістер Г.В. та Деркачу С.М.

Вітаємо молодих науковців з успішним захистом та бажаємо нових наукових відкриттів!