На початку Нового року відбулась зустріч директора ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко з аспірантами. Зустріч почалась зі слів вдячності Захисникам України, завдяки яким ми можемо працювати, навчатись та проводити наукові дослідження.
В ході бесіди здобувачі поділились своїми успіхами в навчанні і застерегли своїх «молодших» колег від гаяння часу в написанні літературного огляду та порекомендували раціонально планувати час для навчання. Вступаючи до аспірантури на освітньо-наукову програму «Сільськогосподарська мікробіологія» (спеціальність 201 Агрономія), абітурієнти здебільшого не мають практичного досвіду за цією спеціальністю, тому аспіранти відзначили важливість теоретичних знань, практичних умінь та навичок, які вони набувають під керівництвом досвідчених вчених Інституту. Неодноразово лунали слова вдячності науковим керівникам, які мотивують до навчання, допомагають планувати дослідження та аналізувати отримані результати. Здобувачі зазначили також важливість вивчення іноземної мови для інтеграції науковців у міжнародний науковий простір – з метою проходження стажування, подання грантових пропозицій та проєктів. Важливим моментом зазначили зацікавленість виробників сільськогосподарської продукції у наукових розробках, які пропонує Інститут та молоді вчені, зокрема.
Однак, під час зустрічі аспіранти виразили і своє занепокоєння щодо фінансування наукових установ та змін, які прогнозуються у системі вищої освіти. На жаль, прогнозована реформа вищої освіти викликає багато запитань щодо шляхів її реалізації.
В цілому зустріч пройшла у формі діалогу адміністрації та здобувачів, в ході якого керівництво установи отримало оцінку своєї діяльності в сфері підготовки наукових кадрів на третьому освітньому рівні. Аспіранти, в свою чергу, можуть повніше реалізувати можливість особистісно-орієнтованої траєкторії навчання та вносити пропозиції до освітньо-наукової програми з метою її покращення при оновленні.