Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про Конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проектів за програмою «Спільні наукові проекти», який оголошено Міністерством освіти і науки України спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global).

Дедлайн – 31 липня 2017 року

Термін реалізації – до 1 року

Розмір гранту: до 107 тисяч доларів США (57 тисяч доларів для української групи і 50 тисяч доларів для американської групи).

Проекти подаються в CRDF Global,  через Електронну систему подачі проектів, і в МОН України, в паперовому вигляді і в електронному форматі.

Приймаються пропозиції  з фундаментальних та некомерційних прикладних  досліджень в аграрній галузі у наступних напрямках:

  • Сталий розвиток землеробства – менеджмент земельних і водних ресурсів, що запобігає їх деградації під впливом індустріальних факторів, а також сприяє стійкості врожаїв до змін клімату та впливу інших факторів оточуючого середовища.
  • Біотехнології сільськогосподарського спрямування, які можуть підвищити врожайність сільськогосподарських культур, сприяючи при цьому екологічній стійкості сільськогосподарських земель, у тому числі такі, як генна інженерія, молекулярні маркери і діагностикуми, а також  культури тканин рослин.

Проекти можуть належати до різних природничих дисциплін – біології, хімії, наук про землю, техніки, математики, фізики – при їх застосуванні до аграрної сфери. Очікується, що результати досліджень будуть опублікованими в рецензованих виданнях і сприятимуть розвитку глобальних наукових знань у відповідних дисциплінах. Дослідження можуть створювати базу для подальшої комерціалізації, але це не може бути основною метою проекту.

Основні цілі конкурсу:

  • Підтримка спільних наукових досліджень високої якості колективів науковців із США та України.
  • Сприяння розвитку міжнародних контактів наукової спільноти.
  • Встановлення стабільних партнерських відносин між дослідниками з України і США.

Критерії до проекту:

  • Дослідницька група проекту повинна складатися з вчених, що працюють у науково-дослідних інститутах або університетах як США так і України.
  • Проект має включати одного керівника  проекту з України і одного керівника із США.

Вони будуть нести загальну відповідальність за виконання проекту у відповідній країні, координувати діяльність виконавців проекту і інститутів, які беруть участь у  проекті.

Кожен з них повинен відповідати наступним вимогам:

1) мати ступінь не нижче кандидата наук або магістра;

2) мати принаймні п’ять  наукових публікацій в рецензованих наукових виданнях.

  • Керівник і члени української групи мають відповідати наступним вимогам:

1) бути громадянами України і постійно мешкати в Україні;

2) перебувати в Україні більшу частину терміну виконання проекту;

3) бути співробітником науково-дослідного інституту або університету;

4) буди задіяними тільки  у цивільних дослідженнях.

Контактна інформація:

МОН України   Савіна Олена Василівна    +380 44 2878235

a_savina@mon.gov.ua

CRDF Global- Головний офіс, Арлінгтон: Dylan Helgeson

dhelgeson@crdfglobal.org

Представництво в Україні, Київ:

Тараненко  Любов Євгенівна  +380 044 256 2543

ltaranenko@crdfglobal.org

Детально: http://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/USUkraine2017 та http://www.crdfglobal.org/sites/default/files/funding-opportunity/2017%20US-Ukraine%20Agricultural%20Competition%20RFP%20.pdf