В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 5 – 6 жовтня 2016 року відбудеться конференція молодих вчених “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві”.

Робота конференції буде проводитись за наступними напрямами:

1.    Ґрунтова мікробіологія.

2.    Мікробіологія кормів.

3.    Вірусологія рослин і тварин.

4.    Мікробні препарати в рослинництві та тваринництві.

5.    Біологічний захист рослин від хвороб і шкідників.

У межах конференції буде проведено конкурс наукових робіт з присудженням премії ім. М.В. Рево та премії ім. О.О. Берестецького.

Авторам кращих експериментальних робіт буде надана можливість опублікувати статтю у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Сільськогосподарська мікробіологія», який є фаховим виданням в галузі сільськогосподарських наук та входить до міжнародних наукометричних баз даних.