З кожним роком агропідприємства скорочують поголів’я дійних корів, що призводить до рекордного зменшення виробництва молока в Україні. Проблеми з кормами змушують багатьох фермерів збувати тварин, максимально вибраковуючи непродуктивну худобу, а подекуди і повністю закривати тваринницький напрямок.
В нашому Інституті питаннями якості кормів займаються науковці лабораторії пробіотиків, які постійно досліджують та створюють біоконсерванти для збереження і підвищення якості кормів (сінажу, силосу, корнажу) для тварин, зокрема корів. Ні для кого не секрет, що кукурудза за своїм хімічним складом та енергетичною цінністю є ідеальною культурою для силосування. Проте, схильність її зеленої маси у процесі бродіння до самозігрівання та пліснявіння призводить до значних втрат поживності корму. Вирішення проблеми одержання безпечного та якісного силосу з кукурудзи можна досягнути шляхом управління процесом ферментації за допомогою мікробних консервантів. Нашими науковцями розроблено біоконсервант на основі пробіотичних штамів Lactobacillus plantarum та Bacillus subtilis, призначений для підвищення якості ферментації та терміну збереженості силосу з зеленої маси кукурудзи.
Ефективність препарату при силосуванні зеленої маси кукурудзи досліджувалась як в лабораторних, так і у виробничих дослідах. Застосування комбінації штамів L. plantarum та B. subtilis при обробці зеленої маси кукурудзи призводить до накопичення більшого вмісту молочної кислоти та зменшення вмісту аміачного азоту. Також виявлено найбільшу чисельність молочнокислих бактерій, відсутність мікроміцетів та маслянокислих бактерій. За результатами виробничої перевірки встановлено кращу ферментацію у силосі з кукурудзи за сумісного застосування пробіотичних штамів L. plantarum та B. subtilis. При цьому втрати сухої речовини зеленої маси кукурудзи були меншими.
Корм, заготовлений із застосуванням такого біоконсерванту, відповідає фізіологічним потребам тварин та вимогам органічного виробництва продукції сільського господарства. А одержана при згодовуванні такого корму продукція тваринництва високоякісна і екологічно безпечна.