В лабораторії ґрунтової мікробіології в рамках завдання 07.00.01.05.П «Дослідити мікробіологічні аспекти трансформації сполук вуглецю в чорноземі вилуженому за різних джерел органічної речовини та оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення» ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» досліджено особливості депонування вуглецю (гумусу) в ґрунті залежно від джерел органічної речовини та рівнів удобрення. Дослідження проводилось в умовах стаціонарного польового досліду.
В результаті роботи розроблено модель оптимізації мікробіологічних процесів трансформації вуглецю, яка дозволяє моделювати способи розширеного відтворення родючості ґрунту як за дотримання окремих технологічних чинників, так і (особливо) їх поєднання.
           Головною перевагою розробленої моделі є урахування не тільки кількісних та якісних характеристик органічної речовини (гною, зеленого добрива, соломи, поєднання сидерації з внесенням соломи тощо), що надходить у ґрунти агроценозів, а, насамперед, спрямованості мікробіологічних процесів трансформації вуглецю та азоту за умови оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення (шляхом застосування відповідної кількості різних добрив) та інтродукції в агроценоз корисних ґрунтових мікроорганізмів.
           Розроблена модель рекомендована для освоєння виробництвом та використання в подальших наукових дослідженнях з розробки моделей оптимізації біологічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів.