Лабораторією рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН завершене завдання 07.00.04.05.П «Вивчити фітопатогенні властивості Acremonium sp. – збудника нового захворювання огірків в Україні» ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія».
В результаті роботи одержано новий штам мікроорганізма-антагоніста щодо фітопатогенного гриба Acremonium cucurbitacearum 502 – Trichoderma viride 017 для захисту рослин огірків від збудників кореневих гнилей.
Новий штам гриба Trichoderma viride 017 характеризується високим антагоністичним потенціалом щодо багатьох фітопатогенних мікроміцетів – збудників кореневих хвороб рослин, успішно приживається в кореневій зоні рослин огірків, знижує кількість патогенної мікрофлори і може бути використаний як біоагент мікробного препарату для захисту рослин огірка від фітопатогенних грибів.
Гриб-антагоніст T. viride 017 пригнічує ріст і розвиток збудників кореневих хвороб рослин прямим паразитуванням на їх міцелії та конкуренцією за субстрат. T. viride активно паразитує на міцелії таких фітопатогенів, як Aсremonium cucurbitacearum, A. strictum, Thielаviopsis basicola, Fusarium moniliforme var lactis, F. oxysporum var orthoceras, F. oxysporum, F. solani, Rhizoctonia violacea. T. viride не проявляє патогенних властивостей щодо теплокровних тварин, а культуральна рідина гриба проявляє рістрегулюючу активність. Штам T. viride 017 успішно приживається в кореневій зоні рослин огірків і знижує кількість патогенної мікробіоти.
Передпосівна обробка насіння огірків грибом T. viride 017 сприяє формування більш розвинутої кореневої системи рослин, підвищує їх виживаність та урожайність. Біологічна ефективність передпосівної обробки складає 55 %. Урожайність рослин огірків за передпосівної обробки насіння збільшується на 35 %, за триразового застосування на вегетуючих рослин на 19-63 %.
Авторський колектив: Копилов Є.П., Цехмістер Г.В.