Лабораторією фізіології мікроорганізмів ІСМАВ НААН у 2019 році завершене завдання 07.00.03.07. П «Дослідити вплив нанокарбоксилатів металів на ростову і функціональну активність азотфіксувальних бактерій з метою їх ефективної інтродукції в агроценози» ПНД НААН 7 «Сільськогосподарська мікробіологія».
            В результаті роботи розроблений спосіб підвищення активності діазотрофів за дії нанокарбоксилатів металів, який включає в себе приготування поживного середовища з нанокарбоксилатами металів, його стерилізацію та культивування азотфіксувальних бактерій у приготованому середовищі. Як добавку використовують нанокарбоксилати металів Zn, Сu, Mn, Fe, Мо та культивують у ньому бактерії, які належать до одного з видів: Azotobacter vinelandii, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Rhizobium radiobacler, а також застосовують нанокарбоксилати при передпосівній бактеризації сільськогосподарських культур.
            Даний спосіб забезпечує підвищення ростової активності діазотрофів, зростання потенційної азотфіксувальної активності від 32 до 93%, вмісту сухої речовини в рослинах – від 33 до 69%, урожайності пшениці озимої – на 26%.
Авторський колектив: Козар С.Ф., Євтушенко Т.А.