Начальник відділу сільськогосподарської мікробіології ІСМАВ НААН, доктор сільськогосподарських наук Віталій Волкогон звітував про основні результати виконання ПНД “Сільськогосподарська мікробіологія” на розширеному засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН.
Від Інституту на засіданні був присутній заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Юрій Халеп, а в онлайн режимі взяли участь заступник директора з наукової роботи Сергій Козар, учений секретар Віра Горбань, завідуюча лабораторією рослинно-мікробних взаємодій Олена Надкернична, головний науковий співробітник Євген Копилов та інші провідні науковці Інституту.
Доповідь про результати виконання ПНД зробив її керівник, академік НААН Віталій Волкогон. Було висвітлено отримані результати за основними напрямами роботи. Підкреслено важливість біологізації сільськогосподарського виробництва, розширення досліджень біорізноманіття ґрунтів, біологічних аспектів оптимізації процесів мінералізації-синтезу органічної речовини у грунтах агроценозів, важливість створення біологічних засобів обмеження хвороб сільськогосподарських культур та реалізації потенціалу взаємодії мікроорганізмів з культурними рослинами.
В обговоренні доповіді взяли участь академік НААН Володимир Патика, члени-кореспонденти НААН Анатолій Балаєв, Віктор Сенченко, Лілія Янсе, Микола Ткаченко.
Запитання та виступи учасників засідання засвідчили високий інтерес та визнання необхідності активізації біологічних чинників підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
За результатами голосування проведена робота з виконання ПНД “Сільськогосподарська мікробіологія” вченими нашого Інституту отримала одностайне схвалення.