На дослідних полях Інституту продовжується закладення дослідів. Співробітниками лабораторії землеробства та насінництва Відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН здійснена посадка картоплі в багатофакторному стаціонарному досліді по вивченню оптимального забезпечення органічною речовиною дерново-підзолистих грунтів зони Полісся.