Новини

Участь в Урочистій відео-конференції, до дня 125-ї річниці Ніжинського агротехнічного інституту (НАТІ)

Директор ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко взяв участь в Урочистій відео-конференції, яка пройшла в межах святкування 125-ї річниці Ніжинського агротехнічного інституту (НАТІ), який є відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. НАТІ - провідний аграрн ...
Читати детальнiше

Координаційно-методична рада ІСМАВ НААН

За результатами виконання науково-дослідних робіт відбулось засідання Координаційно-методичної ради ІСМАВ НААН – головної установи з виконання програми наукових досліджень НААН 07 "Сільськогосподарська мікробіологія". Розглянуто звіти про виконання завдань другого рівня у першому півріччі поточного ...
Читати детальнiше

Приймання дослідів в лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів

В лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів проводиться дослідження за завданням 07.00.03.11.П "Розробити систему удобрення кукурудзи за використання експериментального препарату, створеного на основі фосфатмобілізівних бактерій, та мінеральних добрив" ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіо ...
Читати детальнiше

Приймання ще одного досліду лабораторії рослинно-мікробних взаємодій

Ще одне завдання виконується науковцями лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 07.00.04.07.П «Дослідити ефективність застосування нового штаму Trichoderma viride як засобу біодеструкції рослинних решток і захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб». ПНД НААН 07 «Сільськогосподар ...
Читати детальнiше

Приймання дослідів в лабораторії рослинно-мікробних взаємодій

В лабораторії рослинно-мікробних взаємодій проводяться дослідження за завданням 07.00.03.12.П «Дослідити формування ефективних симбіотичних систем сої та оцінити зміни у популяціях бульбочкових бактерій за інтродукції штамів Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп» ПНД НААН 07 «Сільськогоспо ...
Читати детальнiше

Оголошується конкурс до галузевих експертних рад

Оголошується конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Поле діяльності галузевих експертних рад: Експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми Пропозиції щодо вдосконалення вимог та критеріїв акредитації Погодж ...
Читати детальнiше

Приймання дослідів

Своєрідним проміжним підсумком виконання науково-дослідних робіт впродовж року є оцінка результатів за перше півріччя. Однією із її складових є приймання дослідів методичною комісією. В Інституті традиційно цей захід проводиться наприкінці червня. Так і в поточному році 25-56 червня комісія оцінювал ...
Читати детальнiше

Приймання дослідів у Відділі наукового забезпечення АПВ

            У Відділі наукового забезпечення АПВ відбулося приймання дослідів з 8 завдань 6 наукових програм, що виконуються співробітниками відділу на замовлення НААН. Приймальною комісією також було оглянуто насіннєві посіви озимих та ярих культур, що вирощуються на полях відділу.   ...
Читати детальнiше

Наукові розробки нашого Інституту

Лабораторією рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН завершене завдання 07.00.04.05.П «Вивчити фітопатогенні властивості Acremonium sp. – збудника нового захворювання огірків в Україні» ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія». В результаті роботи одержано новий штам мікроорганізма-антагоні ...
Читати детальнiше

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧА ЛАБОРАТОРІЇ ЕКОЛОГІЇ ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ІСМАВ НААН

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (14027, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 97; офіційний веб-сайт https://ismav.com.ua/ ; тел. (04622) 3-17-49, e-mail: isgmav@ukr.net ) оголошує конкурс на зайняття посади завідувача лабораторії еколо ...
Читати детальнiше