Черговий тиждень навчання у аспірантів другого року продовжує свій перебіг з унікальною можливістю щопонеділка відвідати очно лекції з дисципліни вільного вибору «Рослинно-мікробні взаємодії», яку проводить доктор біологічних наук, професор Олена Володимирівна Надкернична. Зміст курсу “Рослинно-мікробні взаємодії” побудовано на основі сучасних уявлень про закономірності просторової, таксономічної і функціональної структури рослинно-мікробних угруповань кореневої зони рослин, функціонування надорганізмових гінетичних систем симбіозу, специфічність симбіотичних відносин мікро- і макроорганізмів, особливості мікроорганізмів, що здатні до ендофітії, їх роль у забезпеченні рослини макро- і мікроелементами, поліпшенні живлення, продукуванні біологічно активних речовин, що стимулюють ріст і розвиток рослин. Система отриманих на цій основі знань забезпечує формування чітких і обґрунтованих уявлень про основні закономірності просторової, таксономічної і функціональної структури рослинно-мікробних угруповань кореневої зони рослин та процеси, які лежать в основі рослинно-мікробних взаємодій. Обов’язковою умовою викладання дисципліни є проведення лабораторного практикуму із застосуванням сучасних науково-методичних підходів для закріплення теоретичних знань та розвитку практичних умінь і навичок.
На цьому тижні Олена Володимирівна презентувала лекцію на тему – «Коренева зона рослин як екологічна ніша існування мікроорганізмів», котра є надзвичайно актуальною і корисною для здобувачів. В ході лекції професор звернула увагу на біорізноманіття ризосферних мікроорганізмів; просторову, таксономічну і функціональну структуру рослинно-мікробних угруповань кореневої зони рослин.
Вдячні науковцям Інституту, які приймають участь в організації освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, за професійне висвітлення актуальної для аспірантів тематики!