В лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів проводиться дослідження за завданням 07.00.03.11.П “Розробити систему удобрення кукурудзи за використання експериментального препарату, створеного на основі фосфатмобілізівних бактерій, та мінеральних добрив” ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія».
Метою роботи є визначення особливостей біологічної трансформації сполук фосфору в агроценозах та живлення рослин кукурудзи за впливу бактеризації та різних норм мінеральних добрив в умовах польового дослідую.
Дослідження проводяться в умовах польового досліду. Передпосівну обробку насіння кукурудзи проводили експериментальним препаратом Агробактерин (на основі активного штаму фосфатмобілізувальних бактерій Agrobacterium radiobacter 1333) у розрахунку 0,5 млн. клітин. Далі вносили Нітроамофоску під передпосівну культивацію.
За отриманими результатами встановлено, що Агробактерин сприяє підвищенню схожості насіння, росту і розвитку рослин кукурудзи, покрашенню фосфорного живлення у кореневій зоні рослин за рахунок мікробіологічної мобілізації фосфору з ґрунтових резервів та добрив.