В Інститутісільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН проведеноВсеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію:

Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології”.

Сьогодні метою досліджень у галузі сільськогосподарської мікробіології є теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації мікробіологічних процесів, направлених на формування родючості ґрунтів; забезпечення повноцінного продукційного процесу культурних рослин та сільськогосподарських тварин; створення технологій ефективного застосування мікроорганізмів у ресурсо- і енергоощадному аграрному виробництві. Саме над вирішенням цих завдань працюють українські вчені-мікробіологи, які взяли участь у конференції. 

Робота конференції здійснювалась у таких секціях:

• загальна мікробіологія ‒ 23 учасники;
• ґрунтова мікробіологія  45 учасників;
• мікробіологія кормів  12 учасників;
• вірусологія та біологічний захист рослин від хвороб та шкідників  14 учасників;
• мікробні препарати в рослинництві та тваринництві 19 учасників.

Доповіді розміщено на сайті конференції (https://smic.org.ua). Учасники мали змогу прийняти участь у дискусії та обговоренні матеріалів.

В конференції взяли участь вчені наукових установ Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України,закладів вищої освіти, а саме: Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАНУ, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут водних проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААНІнститут сільського господарства Карпатського регіону НААНІнститут біології тварин НААН, Інститут захисту рослин НААН, Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інститут агроекології і природокористування НААН, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН УкраїниУкраїнська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет МОН УкраїниХарківська державна зооветеринарна академія МОН УкраїниМиколаївський національний аграрний університет МОН України.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Матеріали конференції