Інститутом розпочато формування програми наукових досліджень НААН 8 Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для забезпечення ефективного, екологічно збалансованого аграрного виробництва” (Сільськогосподарська мікробіологія) на 2021-2025 рр. , керівник ПНД член-кореспондент НААН В.В. Волкогон.

Напрями досліджень, за якими можна подати заявки на виконання наукових проєктів:

  1. Теоретичні аспекти та прийоми регулювання мікробіологічних процесів при відтворенні родючості ґрунтів.
  2. Науково-методичні засади оптимізації взаємовідносин мікроорганізмів з рослинами.
  3. Теоретичні основи та практичні засади біологічного захисту сільськогосподарських культур від хвороб.
  4. Науково обґрунтовані принципи реалізації пробіотичного потенціалу мікроорганізмів для підвищення продуктивності тварин.
  5. Економічні аспекти біологізації сільськогосподарського виробництва.

Запрошуємо науковців наукових установ системи НААН долучитися до виконання програми у 2021-2025 рр.