Насіннєвий матеріал

СОРТИ ПШЕНИЦІ

Поліська 90 (Оригінатор – ННЦ «Інститут землеробства НААН»), занесено до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з 1994 року. Різновид – еритроспермум.

Зимостійкість і морозостійкість середня; стійкий до борошнистої роси, бурої іржи, септоріозу. Колос середньої величини, пірамідальної форми, зернівка червоного кольору; середньостиглий, інтенсивного типу, висота рослин 105-110 см, добре відзивається на азотне живлення; дружно достигає, стійкість до вилягання висока; за якісними показниками зерна відноситься до цінних пшениць, перевищує стандарт Миронівську 61; зерно містить 26-28% сирої клейковини, загальна хлібопекарська оцінка 4.0 – 4.3 бала. Потенційна врожайність зерна 6,2 т/га.

Пустоварівка (Оригінатор – ТОВ «РАСАВА»), знесений до реєстру сортів рослин України в 2015 році.

Сорт має високу продуктивність, середню стійкість до вилягання, добру зимостійкість та середню стійкість до хвороб.

Рослини мають прямостоячу форму куща. Антоціанове забарвлення вушок прапорцевого листка дуже слабо виражено. Восковий наліт на піхві листа, колосі та на верхньому міжвузлі соломини відсутній, або слабкий.

Рослини високорослі, висота приблизно 100 см. Соломина слабовиповнена між основою колоса і найближчим до колоса вузлом, форма колоса циліндрична. Колос за щільністю та довжиною середній. Остюки на колосі наявні і дуже довгі. Колір колоса білий. Опушення опуклої поверхні верхнього вузла соломини слабке.

Ширина плеча нижньої колосової луски вузьке, форма плеча її піднесене з наявністю другої вершини, довжина зубця її довга, форма зубця її дуже зігнутий, та опушення внутрішньої поверхні її слабке.

Максимальний урожай сорту в 2015 році становив 92,4 ц/га , на базі ТОВ «Агрофірма «Колос» Сквирського району Київської області.

СОРТИ ЖИТА ОЗИМОГО

Жатва (Оригінатор – Носівська СДС МІП ім. Ремесла). Сорт – синтетик з двох гомозиготних ліній. Внесений до Реєстру рослин України з 2013 року.

Висота рослин не перевищує110 см. Стебло, листя, колос, квіткові луски з восковим нальотом. Колос призматичний, середньої щільності, довжиною 11-13 см, при квітуванні – прямостоячий, при дозріванні – пониклий. Озерненість колосу 90-92 %. Маса 1000 зерен 52 -56 г. Середньостиглий. Стійкий до вилягання, грибкових захворювань і проростання на пні. Висококущистий, при зрідженні відростає весною. Врожайність при достатньому живленні до 10 т/га. Число падіння 220-260. Вміст білка в зерні 12,0 %. Відмінні борошномельні та хлібопекарські якості.

СОРТИ ВІВСА

Чернігівський 28 (Оригінатори – Носівська СДС Миронівського інституту пшениці ім.. В.С. Ремесла НААН та Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН). Занесений до Державного реєстру сортів України в 1996 року для вирощування в зоні Лісостепу, Степу та Полісся України.  Різновидність – мутіка. Сорт середньопізній, вегетаційний період – 100-115 днів, дозріває на 6-7 днів пізніше районованих сортів. На початкових фазах розвитку характеризується інтенсивним ростом та доброю облистяністю.

Посухостійкість добра, стійкість до вилягання порівняно висока, тільки при надмірному зволоженні в період вегетації і максимальному накопиченні зеленої маси посіви можуть вилягати. Сорт середньо уражується корончатою і стебловою іржею, шведською мухою пошкоджується слабо.

У конкурсному випробуванні станції врожайність сорту складала 450-500 ц/га зеленої маси у фазу колосіння або при повному дозріванні 50 ц/га.

За даними польових дослідів Чернігівської обласної сільськогосподарської дослідної станції врожай зеленої маси сорту склав 420 ц/га, зерна – 48,8 ц/га.

Чернігівський 27 (Оригінатори – Носівська СДС Миронівського інституту пшениці ім. В.С. Ремесла НААН та Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН). Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 1990 року і є національним стандартом України  для зони Степу і Полісся. Різновидність – мутіка. Сорт середньостиглий. В умовах Чернігівської області дозріває за 77-89 днів. Стійкий проти осипання. З районованих сортів найменше пошкоджується хворобами. Особливістю сорту є те, що він менше від інших сортів реагує на погіршення умов вирощування. В конкурсному випробуванні на станції врожайність сорту складала 50 ц/га. За якістю зерна Чернігівський 27 відповідає вимогам сортів зернового напрямку.

Парламентський (Оригінатори – Носівська СДС Миронівського інституту пшениці ім. В.С. Ремесла НААН та Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН). Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2009 рік по Поліській зоні.

Різновидність – мутіка. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 90-100 днів. Стійкий до осипання, посухи та основних хвороб. Шведською мухою пошкоджується слабо. Потенційна врожайність сорту 70 ц/га.

Нептун  (Оригінатори – Носівська СДС Миронівського інституту пшениці ім.. В.С. Ремесла НААН та Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН). Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2005 рік для зони Полісся України. Різновидність – мутіка.  Сорт середньостиглий, вегетаційний період 88-95 днів. Стійкий проти ураження сажкою, корончатою та стебловою іржею. Шведською мухою уражується слабо. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. В конкурсному випробуванні врожайність сорту складала 50 ц/га, що на 4-5 ц більше від національного стандарту. В Державному випробуванні перевищення сорту за врожайністю над середнім стандартом становила 18 %.

 

СОРТИ ЛЮПИНУ 

ЛЮПИН ЖОВТИЙ КОРМОВИЙ ЯРИЛО

(Lupinus luteus L)

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Сорт силосно-зернового напрямку використання.

Забезпечує середній врожай насіння 2,31 т/га (максимальний – 2,5 т/га), зеленої маси – 52,1 т/га (максимальний – 57,2 т/га).

Ранньостиглий (вегетаційний період 102 дні), фузаріозостійкий (на інфекційному фоні хворобою уражувалися лише 4,1 % рослин), вміст алкалоїдів в насінні становить 0,02%, сирого протеїну в насінні – 41,2%.

Маса 1000 насінин – 126 г.

В Реєстрі сортів рослин України з 2015 року.

ПРОГРЕСИВНИЙ

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Сорт універсального типу, врожай зерна 2,2-2,6 т/га, сухої речовини зеленої маси – 6,5-7,8 т/га. Вміст білка в зерні 41,4 %, алкалоїдів – 0,019%. Період вегетації 98-102 дні. Ураження фузаріозом на інфекційному фоні 4,0 %, стійкий до вилягання. 

ЧЕРНІГІВЕЦЬ

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Сорт силосно-зернового напрямку, скоростиглий (вегетаційний період 95 – 105 днів), стійкий до фузаріозу (ураження фузаріозом на інфекційному фоні становить в середньому 7,8%), не вилягає, з інтенсивною азотфіксуючою здатністю, що забезпечує вихід кормового білка в межах 13,1 – 16,9 ц/га. Забезпечує середній урожай зерна 22,2 ц/га, зеленої маси – 691 ц/га, сухої речовини – 90,5 ц/га. Вміст білка в насінні становить 41,5%, в сухій речовині зеленої маси – 18,6 %.

 

ЛЮПИН БІЛИЙ

(Lupinus albus L)

РАПСОДІЯ

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології

та агропромислового виробництва НААН.

Сорт зернового напрямку використання.

Ранньостиглий (вегетаційний період 117 днів).

Фузаріозостійкий – ураження на інфекційному фоні становить 7,6 %,

Забезпечує середній урожай насіння 3,69 т/га (максимальний – 4,4 т/га),

зеленої маси – 56,0 т/га (максимальний – 59,6 т/га).

Вміст сирого протеїну в насінні – 38,5 %, алкалоїдів – 0,028%.

Маса 1000 насінин – 354 г.

В Реєстрі сортів рослин України з 2015 року.

 

ЩЕДРИЙ 50

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Сорт універсального типу, високопродуктивний, забезпечує врожайність зерна 3,2-4,5 т/га, сухої речовини зеленої маси – 8,5-9,0 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 115-119 днів. Вміст білка в насінні 39,6%, алкалоїдів в насінні – 0,023%. Маса 1000 насінин – 350 г. Характеризується високою стійкістю до фузарiозу (9,0% на iнфекцiйному фонi), не вилягає, з високою азотфiксуючою здатнiстю.

 

ЛЮПИН ВУЗЬКОЛИСТИЙ

(Lupinus angustifolius L.)

ЛОКОМОТИВ

В системі державного сортовипробування з 2013 року

ОРИГІНАТОР – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Сорт універсального типу використання. Стійкий до вилягання та розтріскування бобів. Ранньостиглий, період від сходів до дозрівання 90 днів. Забезпечує середній врожай насіння 2,42 т/га (потенційна врожайність – 3,1 т/га), зеленої маси – 43,5 т/га (потенційна – 57,0 т/га), сухої речовини зеленої маси – 7,87 т/га. Вміст алкалоїдів в насінні становить 0,032%, сирого протеїну в насінні – 33 %.

Стійкий до антракнозу.

Замовити