Лабораторія вірусології

КерівникРешотько Леонід Миколайович, кандидат біологічних наук.

Вірусологічні дослідження в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН були започатковані в 1960 р., коли за ініціативи відомого українського вченого, академіка Михайла Васильовича Рево був створений відділ сільськогосподарської мікробіології, вірусології та імунології. Лабораторію загальної вірусології та вірусних захворювань сільськогосподарських тварин і загальної імунології у складі відділу очолив М.В. Рево. З 2010 року по 2017 рік лабораторію вірусології очолювала кандидат біологічних наук Тетяна Олександрівна Бова. З 2017 року лабораторію вірусології очолює кандидат біологічних наук Решотько Леонід Миколайович.

Колектив лабораторії:

Avatar image
Avatar image

Решотько Леонід Миколайович

 Завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, канд. біол. наук

Avatar image
Avatar image

Дерев’янко Станіслав Васильович

Старший науковий співробітник, канд. біол. наук

Avatar image
Avatar image

Дмитрук Оксана Олександрівна

Науковий співробітник

Волкова Ізабелла В’ячеславівна

Науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Стрекалов Володимир Миколайович

Провідний інженер

Avatar image
Avatar image

Шеремет Людмила Іванівна

Мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Васильченко А.В.

Аспірант

Основні напрями досліджень:

 • проведення фітовірусологічного моніторингу сільськогосподарських культур, виділення та дослідження імунодомінуючих штамів вірусів, поширених в агроценозах України, оптимізацію методів отримання імуноферментних тест-систем та виявлення фітопатогенних вірусів у рослинному матеріалі;
 • удосконалення прийомів біотехнологічного поліпшення вихідного матеріалу оздоровлених сортів картоплі шляхом створення оптимальних умов для адаптації безвірусних рослин in vitro до відкритого ґрунту за використання біопрепаратів та енергозберігаючих технологій, а також вивчення їх впливу на продуктивність вихідного оздоровленого матеріалу;
 • дослідження особливостей дії мікробних метаболітів на індукцію стійкості рослин картоплі до ураження фітопатогенними вірусами;
 • вивчення впливу наночастинок на перебіг інфекційних хвороб картоплі та продуктивність рослин картоплі, розробка елементів технології вирощування картоплі з використанням нанотехнологій.

 

Перелік завдань ПНД, що виконуються:

ПНД НААН 08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.03.02.Ф Дослідження особливостей перебігу вірусної інфекції в рослинах картоплі за дії мікробних метаболітів;

08.00.03.03.П Дослідження продуктивності картоплі за дії наноматеріалів та мікробіологічних препаратів.

Основні розробки:

За результатами вірусологічного моніторингу визначено поширення основних вірусів-збудників хвороб картоплі в агроценозах основних економічних районах України: Придніпровському (Запорізька, Дніпропетровська області), Північно−Східному (Харківська, Сумська області), Столичному (Київська, Житомирська та Чернігівська області), Північно−Західному (Волинська та Рівненська області), Причорноморському (Херсонська, Миколаївська та Одеська області), Карпатському (Львівська, Івано−Франківська, Закарпатська, Чернівецька області), в яких обстежено 435 сортозразків картоплі української та іноземної селекції. Встановлено склад популяції вірусів картоплі з переважанням МВК, SВК, YВК в моноінфекції або переважно у складі комплексної інфекції.

Створено бази даних збудників вірусних хвороб картоплі, атласу та карти фітопатогенних вірусів, розповсюджених в агроценозах України.

Виготовлено діагностичні тест-системи для виявлення та ідентифікації вірусів картоплі в рослинному матеріалі (ХВК, МВК, SВК, YВК) методом ПЛР в реальному часі. Ідентифікацію зазначених вірусів картоплі можна проводити як в мультиплексному форматі ПЛР в реальному часі так і в «single» варіанті. Підготовлено нормативно-технічну документацію на тест-системи ПЛР, а саме: листівки-вкладки до тест-систем та робоча інструкція «Визначення фітопатогенних вірусів картоплі в рослинному матеріалі методом ПЛР в реальному часі з одночасною реверс-транскрипцією».

Перелік публікацій за 2015-2020 рр.:

 1. Пиріг О. В., Халеп Ю. М., Бардаков В. А. Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного ураження. Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 21. С. 52–59.
 2. Дмитрук О. О., Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Волкова І. В., Кучерявенко О. О., Бова Т. О., Чжан Чженьхуа. Фітовірусологічний моніторинг насаджень картоплі в агроценозах Чернігівської області. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 23. С. 36–
 3. Бова Т. О., Дерев’янко С. В., Решотько Л. М. Удосконалення діагностичної тест-системи хвороби Тешена на основі твердо фазного імуноферментного аналізу. Вісник аграрної науки. 2016. С. 35–39.
 4. Дерев’янко С. В., Волкова І. В. Вірусні, віроїдні та мікоплазмові хвороби. Хвороби та шкідники картоплі, заходи боротьби з ними / за ред. Теслюк П. С., Куценко В. С., Подгаєцький А. А. та ін. К.: Ріджи, 2017. С. 54–83.
 5. Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., О. О. Дмитрук Продуктивність мікророслин картоплі in vivo вирощених за дії різних спектрів випромінювання. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 63–
 6. Кучерявенко О. А. Влияние биопрепаратов на активность стрессовых ферментов и концентрацию малонового диальдегида в растениях картофеля при вирусном инфицировании. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 4. С. 22–28.
 7. Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Бова Т. О. та ін. Удосконалення засобів діагностики та специфічної профілактики хвороби Тешена. Вісник аграрної науки. 2018. № 4. С. 26–30.
 8. Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Дмитрук О. О. та ін. Удосконалення системи діагностики та специфічної профілактики тешовірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена). Ветеринарна біотехнологія. 2018. Т. 32. № 1. С. 330–335.
 9. Volkova I. V. Reshotko L. M., Bova T. O., Dmytruk O. O., Derevianko S. V. Cultivation of potato leafroll virus (PLRV) in mammalian continuous cell lines. Agric. sci. pract. 2018. Vol. 5, № 3. Р. 19–26.
 10. Дерев’янко С. В., Васильченко А. В., Каплуненко В. Г., Головко А. М., Співак М. Я., Харчук М. С. Перспективи розробки препаратів для сільського господарства на основі наночастинок. Вісник аграрної науки. 2019. № 10. С. 44–54.
 11. Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Дмитрук О. О., Васильченко А. В. Визначення токсичності металовмісних наночастинок в культурі клітин та на білих мишах. Агроекологічний журнал. 2019. № 2. С. 91–95.
 12. Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Дмитрук О. О., Васильченко А. В., Харчук М. С. Токсичність композиції наночастинок неметалів в культурі клітин нирки ембріону свині. Агроекологічний журнал. 2019. № 4. С. 107–111.
 13. Дерев’янко С. В., Васильченко А. В., Магеррамзаде Н. І. Біологічна активність наночастинок нікелю. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. № 31. С. 36–43.
 14. Дерев’янко С. В., Васильченко А. В. Противірусні властивості наночастинок титану. Вісник аграрної науки. 2020. № 8. С. 46–51.
 15. Дерев’янко С. В., Васильченко А. В., Цехмістер Г. В. Біологічна активність композицій наночастинок неметалів. Агроекологічний журнал. 2020. №1. С. 111–115.
 16. Застосування наночастинок титану для інактивації інфекційної активності пікорнавірусів: пат. 120242 Україна. МПК A61K 33/00, C12N 7/06(2006.01), A61P 31/00, С. В. Дерев’янко, Л. М. Решотько, О. О. Дмитрук, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов, В. А. Дімчев; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201812639; заявл. 19.12.18 р., опубл. 25.10.2019 р., Бюл. № 20.
 17. Застосування композиції наночастинок йоду та сірки для інактивації інфекційної активності пікорнавірусів: пат. 119313 Україна. МПК А61К 33/04 (2006.01), А61К 33/04 (2006.01), А61Р 31/00, С. В. Дерев’янко, Л. М. Решотько, О. О. Дмитрук, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов, В. А. Дімчев; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № a201810283; заявл. 16.10.18 р., опубл. 27.05.2019 р., Бюл. № 10.
 18. Використання наночасток нікелю для інактивації інфекційної активності пікорнавірусів: пат. 121287 Україна. МПК C12N 7/06 (2006.01), С. В. Дерев’янко, Л. М. Решотько, О. О. Дмитрук, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов, В. А. Дімчев; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 2018 12640; заявл. 19.12.18; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.