Лабораторія пробіотиків

Керівник – Кравченко Наталія Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник.

Лабораторія пробіотиків створена у липні 2010 року на базі лабораторії мікробіології тварин та сектору мікробіології кормів ІСМАВ НААН.

Колектив лабораторії: 

Avatar image
Avatar image

Кравченко Наталія Олександрівна

Завідувач лабораторії пробіотиків, канд. вет. наук, старший науковий співробітник

Avatar image
Avatar image

Дмитрук Олена Миколаївна

Провідний мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Мегем Ольга Миколаївна

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Фурс Наталія Миколаївна

Лаборант-мікробіолог

Avatar image
Avatar image

Примаченко Світлана Федорівна

Лаборант

Основні напрямки досліджень:

 • виділення та селекція пробіотичних штамів мікроорганізмів з високою біологічною активністю;
 • вивчення біогенезу та функціонального значення біологічно активних метаболітів молочнокислих та аеробних спороутворюючих бактерій;
 • розробка на основі селекціонованих штамів мікроорганізмів препаратів для удосконалення  сучасних технологій сільського  господарства.

Перелік завдань ПНД НААН, що виконуються:

ПНД НААН 08 “Сільськогосподарська мікробіологія”:

08.00.04.01.П. Дослідження характеру мікробіологічних  процесів у сінажі з люцерни за інтродукції пробіотичних бактерій з метою підвищення якості ферментації рослинної сировини.

Основні розробки:

 1. Штам бактерій Bacillus subtilis для виготовлення пробіотичного препарату та бактеріальної закваски: пат. 95357 Україна. МПК С12N 1/20, С12R 1/25, Г.М. Дяченко, А.О. Бокун, С.В. Дерев’янко, Л.В. Божок, О.І. Прокопенко, О.М.Дмитрук, В.О. Агеєв; заявник та патентовласник : Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 2009 12447; заявл. 02.12.2009; опубл. 25.07.2011, Бюл. №14.
 2. Родентицидний штам Salmonella enteritidis: пат. 95325 Україна. МПК С 12 N 1/20, A 01 P 11/00, C 12 R 1/42, В.В. Волкогон, Г. М. Дяченко, Н.О. Кравченко, О.В. Головач, О.М. Дмитрук; заявник та патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 200906675; заявл. 25.06.2009; опубл. 25.07.2011, Бюл №14.
 3. Штам бактерій Lactobacillus plantarum для виготовлення пробіотичного препарату та бактеріальної закваски: пат. 95689 Україна. МПК С12N 1/20, С12R 1/25, Г.М. Дяченко, А.О. Бокун, С.В. Дерев’янко, Л.В. Божок, О.І. Прокопенко, О.М. Дмитрук, В.О. Агеєв; заявник та патентовласник : Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 2009 12449; заявл. 02.12.2009; опубл. 25.08.2011, Бюл. №16.
 4. Спосіб виготовлення пробіотичного препарату бацилярного субтилісу: пат. 66420 Україна. МПК А61К 35/66, С.В. Деревянко, Г.М. Дяченко, Л.В. Божок, В.О. Агеєв, О.І. Прокопенко; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № u2011011954 заявл. 03.02.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 5. Спосіб виготовлення бактеріального родентицидного препарату: пат. 91682 Україна. МПК А01Р 11/00, Н.О. Кравченко, О.В. Головач, О.М. Дмитрук, В.В. Волкогон; заявник та патентовласник : Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № u 2014 01806; заявл. 24.02.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. №13.
 6. Спосіб силосування зелених кормів: пат. 92355 Україна. МПК А 23 К 3/00, А 23 К 3/03 (2006.01), Седіло С.Г.,Чумаченко С. П., Федак Н.М., Кравченко Н. О., Божок Л. В.; заявник та патентовласник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України. № u2014 02862, заявл. 21.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.
 7. Штам бактерій Lactobacillus plantarum для виготовлення пробіотичних препаратів та мікробних консервантів для кормовирбництва: пат. 115938 Україна, МПК С12N 1/20, А61К 35/744, Н.О. Кравченко, О.М. Дмитрук, В.О. Агеєв, Л.В. Божок; заявник та патентовласник : Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 2016 06596; заявл. 16.06.2016; опубл.10.01.2018, Бюл. №1.
 8. Штам бактерій Bacillus subtilis для виготовлення пробіотичних препаратів та мікробних консервантів для кормовирбництва: пат. 116292 Україна UA. МПК: С12N 1/20, С12R 1/125., Н.О. Кравченко, О.М. Дмитрук, В.О. Агеєв, Л.В. Божок; заявник та патентовласник : Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 2016 06595; заявл. 16.06.2016; опубл. 26.02.2018, Бюл. №4.
 9. Штам бактерій Bacillus subtilis для виготовлення пробіотичних препаратіві для тварин та мікробних консервантів для кормо виробництва: пат. 116291 Україна. МПК С12R 1/125, С12N 1/20, Н.О. Кравченко, О.М. Дмитрук, О.В. Агеєв, Л.В. Божок; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. № а 201606591; заявл. 16.06.2016; опубл. 26.02.2018, Бюл. №4.
 10. Спосіб консервування вологого зернофуражу: пат. 128926 Україна, МПК51 А23К 30/10, А23К 30/15, С.Г. Седіло, С. П. Чумаченко, Н.М. Федак, Н.О. Кравченко, М.Г. Передерій; заявник та патентовласник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України. № u201804800, заявл. 02.05.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
 11. Технологія біологічного консервування плющеного зерна кукурудзи
  Застосування мікробних консервантів у консервуванні вологого плющеного зерна кукурудзи

Перелік основних публікацій:

 1. Kravchenko N. O. Microbial regulation of the antagonistic activity of lactic acid bacteria strains under the influence of transient bacilli of the Bacillus Agricultural science and practice. 2015. Vol. 2, № 2. P. 45–49.
 2. Кравченко Н. О., Копилова О. Б., Головач О. В., Дмитрук О. М. Оцінка патогенності ґрунтових грибів роду Сільськогосподарська мікробіологія. 2015. Вип. 21. С. 7–11.
 3. Агеєв В. О. Бактеріальна транслокація лактобацил-пробіотиків Сільськогосподарська мікробіологія. Вип. 21. С. 66–71.
 4. Похилько Ю.М., Кравченко Н.О., Божок Л.В., Агеєв В.О.,Дмитрук О.М. Особливості кишкового мікробоценозу молодняку кролів за

різних типів годівлі. Сільськогосподарська мікробіологія, 2015. Вип. 22. С. 48–52.

 1. Похилько Ю.М., Кравченко Н.О. Бактерії роду Lactobacillus, виділені зі шлунково-кишкового тракту кроля, як основа пробіотичного препарату для лікування та профілактики сальмонельозних інфекцій. Acta carpathica. Rzeszow, Katedra Gleboznawstwa, Chemii Srodowiska I Hydrologii Wydzial Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. Вип. 24. С. 177–184.
 2. Кравченко Н. О., Копилов Є. П. , Головач О. В., Дмитрук О. М. Оцінка патогенності ґрунтового гриба Trichoderma viride Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. Вип. 20. С. 23–28.
 3. Кравченко Н. О., Дмитрук О. М., Божок Л. В., Агеєв В. О., Головач О. В. Вплив пребіотиків на біологічну активність молочнокислих бактерій. Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. Вип. 20. С. 54–59.
 4. Похилько Ю.М., Кравченко Н.О. Склад мікробоценозу шлунково-кишкового тракту молодняку кролів залежно від раціону Наук.-техн. бюл. Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Вип.17. № 1. С. 141–147.
 5. Похилько Ю. М. Кравченко Н. О. Вплив середовища культивування на антагоністичну активність молочнокислих бактерій. Сільськогосподарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С.
 6. Похилько Ю.М., Кравченко Н. О. Виділення із травної системи кролів молочнокислих бактерій, перспективних для створення пробіотичних препаратів. Науковий журнал: Біоресурси та природокористування. 2016. Т.8, №5–6. С. 63-66.
 7. Похилько Ю.М., Кравченко Н. О. Стійкість бактерій роду lactobacillus до метаболітів травної системи. Мікробіологія і біотехнологія. Т. 38. №2. С. 101–111.
 8. Кравченко Н.О., Чумаченко С. П., Передерій М. Г. Консервуюча здатність Bacillus subtilis при заготівлі плющенного вологого зерна кукурудзи Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 57–62.
 9. Похилько Ю.М., Кравченко Н. О. Відновлення та корекція балансу мікробіоти шлунково-кишкового тракту кролів, порушеного внаслідок антибіотиків. Біоресурси  та природокористування. Том 10. № 3-4. С. 23–42.
 10. Похилько Ю.М., Кравченко Н. О. Пробіотичні властивості бактерій роду Lactobacillus, виділених зі шлунково-кишкового тракту кролів Біологічні Студії. Том 12. №1. С. 5–17.
 11. Кравченко Н. О., Передерій М. Г. Динаміка розвитку популяцій мікроорганізмів у консервованому плющеному зерні кукурудзи за впливу штамів молочнокислих бактерій. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 27. С. 80–87.
 12. Кравченко Н. О, Передерій М. Г. Антагоністична активність штамів бактерій Bacillus subtilis – перспективних для створення консервантів вологого зерна плющеної кукурудзи Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 26. С. 49–54.
 13. Передерій М. Г., Кравченко Н.О. Якість та аеробна стабільність ферментованого плющеного зерна кукурудзи за сумісної інтродукції пробіотичних штамів молочнокислих бактерій та представників Bacillus subtilis. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 62–70.
 14. Похилько Ю. М., Кравченко Н. О. Індентифікація та антибіотикорезистентність молочнокислих бактерій, виділених зі шлунково-кишкового тракту кроля. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». №2 (17). С. 24–30. DOI: 10.15587/2519-8025.2019.169077.
 15. Кравченко Н.О., Передерій М.Г., Дмитрук О.М. Мікробіологічна оцінка плющеного зерна кукурудзи,ферментованого штамами пробіотичних мікроорганізмів. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 72–82. https //doi.org/10.35868/1997-3004.31.72-82.
 16. Федак Н., Чумаченко С., Дармограй Л., Кравченко Н. Эффективность применения пробиотиков при консервировании зернофуража повышенной влажности. Ştiinţa agricolă, 1 (2020) С. 167–172. DOI: 10.5281/zenodo.3911647.
 17. Чумаченко С.П., Федак Н.М., Кравченко Н.О. Продуктивна дія плющеного зерна кукурудзи, консервованого бактеріальним препаратом KT-L 18/1, на фізіологічний статус та інтенсивність росту ремонтних телиць. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок і ІБТ. Вип. 21. № 1. С. 235–240. doi: 10.36359/scivp.2020-21-1.29.