Співробітниками лабораторії фізіології мікроорганізмів ІСМАВ НААН проведено польові дослідження з виконання завдання 08.00.02.02.Ф “Дослідження закономірностей змін активності діазотрофів та їх впливу на рослини за дії біотичних і абіотичних чинників”.
Мета – дослідити вплив абіотичних чинників (температури, полісахаридно-білкового комплексу) на життєздатність та властивості мікроорганізмів.
Визначали вплив азотфіксувальних мікроорганізмів Azotobacter і Azospirillum та полісахаридного білкового комплексу на біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Кубус.
В результаті виконання завдання буде одержано високоактивні штами діазотрофів та їх комплекс для підвищення врожаю пшениці озимої, а також експериментальні дані щодо життєздатності мікроорганізмів за дії абіотичних чинників (температура, речовини різної хімічної природи).