Співробітники лабораторії вірусології ІСМАВ НААН проводять дослідження з виконання завдання 08.00.03.02.Ф “Дослідження особливостей перебігу вірусної інфекції в рослинах картоплі за дії мікробних метаболітів”.
Мета завдання: вивчення впливу мікробних метаболітів на перебіг вірусної інфекції в рослинах картоплі за умов природного та штучного інфікування фітопатогенними вірусами.
В результаті виконання завдання буде визначено особливості розвитку вірусної інфекції за дії мікробних метаболітів в рослинах картоплі першої бульбової репродукції від оздоровлених рослин in vitro за умов природного та штучного інфікування фітопатогенними вірусами.