Директор Інституту Анатолій Москаленко, заступник директора Юрій Халеп та провідні економісти відділу економіки, інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та організації підготовки наукових кадрів Юлія Дрозд та Катерина Сащенко взяли участь в промоції наукових розробок Інституту механіки та автоматики НААН на медіамайданчику, яка проходила в режимі онлайн.
Основною метою заходу була активізація та налагодження співпраці між представниками наукових установ, органами державної та місцевої влади, встановлення бізнес-зв’язків з аграріями.
Під час заходу близько 80 учасників ознайомилися з перспективними науковими розробками відділів адресних технологій і технічних засобів для агрохімічного обслуговування, адресних технологій і технічних засобів для обробітку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур, агронавігації та автоматизації мобільних процесів, механіко-технологічних проблем збирання і післязбиральної обробки урожаю зернових та олійних культур, механіко-технологічних проблем овочівництва, автоматизації стаціонарних процесів та електротехнологій, механіки та автоматики біотехнічних систем у тваринництві, відділу механіко-енергетичних проблем машинно-тракторних агрегатів, моделювання технологічних процесів у рослинництві, надійності робочих органів сільськогосподарських машин. Особливу зацікавленість присутніх викликали розробки науковців лабораторій проблем передачі потоків енергії в машинно-тракторних агрегатах та механіко-технологічних проблем заготівлі.
Всі учасники отримали цікаву інформацію, відповіді на свої різнопланові запитання. Подібна промоція наукових розробок є першопочатковою ініціативою в системі НААН, яка дала можливість глибоко ознайомитися з завершеними науковими розробками та безумовно заслуговує на її поширення іншими науковими установами.