Начальник відділу сільськогосподарської мікробіології нашої установи, академік НААН Віталій Волкогон прийняв участь в роботі Бюро Президії НААН, на якому розглядалося питання наукових засад розвитку органічного виробництва в Україні, з яким виступив директор ННЦ “Інститут землеробства”, член-кореспондент НААН Микола Ткаченко. Доповідач наголосив на перспективності розвитку органічного виробництва в нашій державі в зв’язку з ухваленням Єврокомісією в грудні 2019 року “зеленого курсу”, який підтриманий Україною. Він детально охарактеризував сучасний стан органічного виробництва, виклики які з цим пов’язані та роль і значення наукових установ у подоланні цих викликів. Цікава доповідь викликала значну зацікавленість учасників зібрання: різнопланові запитання задали академіки НААН Ярослав Гадзало, Валерій Адамчук, Анатолій Заришняк, Микола Роїк, Борис Стегній. В обговоренні питання виступив і академік НААН Віталій Волкогон, який підтримав тезу щодо важливості обговорюваного питання. Він акцентував увагу на гармонійній збалансованості біологічних процесів, насамперед мікробіологічних в технологіях вирощування органічної продукції. Також він наголосив, що науковці нашого Інституту розробили сівозміни виробництва органічної продукції з застосуванням мікробних препаратів для господарств різних типів спеціалізації, які забезпечують розширене відтворення гумусу і бездефіцитний баланс поживних речовин. На завершення свого виступу Віталій Волкогон підкреслив, що проблему карбонізації грунтів можна вирішити саме за умов органічного землеробства. В доповіді було відмічено, що багато виробників органічної продукції в Україні, наприклад, ФСГ “Золотий Пармен”, ФГ ” Лимар”, ФГ “Макишинський сад” (Чернігівська область), СФГ “Дона О.П” (Вінницька область), ТОВ “АФ” Поле” (Черкаська область), ФГ “Велес Органік” (Житомирська область) користуються мікробіологічними препаратами чернігівських мікробіологів.
В кінці засідання прийнятий комплексний проєкт рішення, який забезпечить поступальний і стабільний розвиток вітчизняного органічного виробництва.