Директор ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко, заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Юрій Халеп, начальник відділу сільськогосподарської мікробіології Віталій Волкогон взяли участь в роботі Загальних зборів Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, які відбулися в он-лайн режимі. Загальні збори розглянули наступні питання:
1. Про підсумки діяльності Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН за 2020 р. та основні завдання на перспективу.
2. Про затвердження Плану роботи Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН на 2021 рік.
3. Звіти академіків НААН та членів-кореспондентів НААН, а також інші питання.
В роботі Загальних зборів взяв участь віце-президента НААН Анатолій Заришняк.
В звітній доповіді академік-секретар Відділення Віктор Камінський акцентував увагу на роботі членів Відділення, спрямованій на розробку наукових засад збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогнозу розвитку та управління відтворення родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України; розробку наукових засад сталого розвитку систем землеробства і землекористування в умовах зміни клімату; наукових засад оптимізації мікробіологічних процесів в ефективному функціонуванні агроекосистем; розробку наукового підґрунтя функціонування систем виробництва органічної сільськогосподарської продукції з максимальним залученням відновлюваних ресурсів; наукових основ розроблення новітніх енергоощадних екологічно безпечних технологічних процесів і технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції та енергоносіїв; наукових засад та технологій сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель; науково-екологічних основ формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату тощо.
В обговоренні звіту взяли участь академіки НААН Володимир Патика, Віталій Волкогон, Олександр Тараріка та інші учасники зборів. У своєму виступі віце-президент НААН Анатолій Заришняк передав учасникам Загальних зборів вітання від Президента НААН академіка НААН Ярослава Гадзала і відмітив високий професійний рівень науковців, які виконували дослідження в складних економічних і соціальних умовах. Також він акцентував увагу учасників зборів на необхідності поглиблення наукових досліджень і створення інноваційної наукової продукції, яка повинна бути конкурентоспроможною не тільки на вітчизняному, а й на світовому рівні.
Прийнятий план роботи вчених Відділення на 2021 рік включає комплекс різнопланових питань які стосуються різних сфер аграрної галузі держави.
Учасники сьогоднішніх Загальних зборів одностайно підтримали звернення наукової спільноти НААН до Прем‘єр-Міністра України Дениса Шмигаля, в якому вказується на критичний стан аграрної науки в державі. Сподіваємось вище вказані обставини сприятимуть докорінному перегляду ставлення держави до вітчизняної аграрної науки.
Також було вирішено ряд організаційних питань для ефективного функціонування Відділення.