Директор ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко прийняв участь в роботі загальних зборів Відділення аграрної економіки і продовольства НААН які відбулися в он-лайн режимі. Загальні збори розглянули наступні питання:
1. Про проведення Загальних Зборів Національної академії аграрних наук у режимі он-лайн.
2. Звіт Відділення аграрної економіки і продовольства «Про підсумки роботи Відділення за 2020 р. та основні завдання на перспективу».
3. План роботи Відділення на 2021 р.
4. Звіт про наукову та науково-педагогічну діяльність академіків та члена-кореспондента НААН.
5. Бюлетень про науково-організаційну та координаційну роботу Відділення аграрної економіки і продовольства за 2020 рік.
6. Про введення у склад Відділення аграрної економіки і продовольства члена-кореспондента НААН Володіна С. А. та інші.
В звітній доповіді академік-секретар Відділення
Петро Саблук акцентував увагу на роботі членів Відділення спрямованій на наукове забезпечення земельної реформи; розбудову фінансово-кредитного забезпечення; розвиток економіки базових галузей та їх технологічне переоснащення; розбудову інфраструктури та зовнішньоекономічної діяльності; сталий розвиток сільських територій; наукове забезпечення розвитку продовольчого ринку та базових галузей харчової і переробної промисловості; формування продовольчої складової споживчого кошику населення. Зокрема, за результатами наукових досліджень у сфері аграрної економіки і продовольства вченими напрацьовано 13 проєктів та пропозицій до Законів України та низка пропозицій до інших нормативно-правових актів. Також вказувалось на необхідності поглиблення наукових досліджень щодо реалізації потенціалу АПК на інвестиційно-інноваційній основі та забезпечення продовольчої безпеки країни в умовах економічної інтеграції України з країнами членами ЄС.
Прийнятий за основу план науково-організаційної та координаційної роботи вчених Відділення включає комплекс різнопланових питань які стосуються різних сфер аграрної економіки і продовольства.
Особливу активність учасників загальних зборів викликало обговорення звернення до Прем‘єр-Міністра України Дениса Шмигаля, в якому вказується на критичний стан аграрної науки в державі. За роки незалежності чисельність наукових працівників НААН зменшилася майже вдвічі при середній заробітній платі науковця в минулому році 6924 грн. При цьому податки та збори з установ і підприємств системи НААН в 2020 році складали 1,25 млрд. грн., що в 2,4 рази більше за бюджетне фінансування аграрної науки. Установи НААН мають багато інноваційних конкурентоспроможних наукових розробок і при цьому в державі відбувається засилля зарубіжними сортами рослин, породами тварин, добривами і т.і. Вчені одностайно підтримали звернення до керівника Уряду України про необхідність докорінного перегляду ставлення держави до вітчизняної аграрної науки!
Всі питання повістки денної були глибоко розглянуті і обговорені учасниками загальних зборів в доброзичливій творчій атмосфері.