Директор ІСМАВ НААН Анатолій Москаленко прийняв участь у роботі загальних зборів Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, які пройшли в он-лайн режимі. Збори розглянули основні результати виконання науково-дослідних робіт із програм наукових досліджень НААН у 2016-2020 рр.:
1) “Теоретико – методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій”;
2)”Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери”;
3)”Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи”;
4)”Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості”;
5) “Інституційні засади удосконалення землеустрою та земельного кадастру в сучасних умовах”.
В своєму виступі, в якості експерта ПНД 41 “Економіка природокористування” Анатолій Москаленко відмітив актуальність, вагоме теоретичне і практичне значення виконаної роботи чотирма науковими установами системи НААН під керівництвом академіка НААН Ореста Фурдичка. На ряду з загальною високою якістю виконаного дослідження були вказані дискусійні положення та зауваження. В цілому звіт був одноголосно схвалений учасниками зборів Відділення.
Також насичена повістка денна зборів включала звіти про наукову та науково-педагогічну діяльність ряду академіків та членів-кореспондентів НААН.