Нещодавно у Національній академії аграрних наук України відбувся дискусійний форум спільно з Національним інститутом сільськогосподарських досліджень (INRAE) Французької Республіки на тему «Адаптація екологічно збалансованих систем землеробства до сучасних агрокліматичних і соціально-економічних умов, зокрема, шляхом використання органічних добрив у контексті реалізації Європейської зеленої угоди». З вступною промовою виступили президент НААН Ярослав Гадзало та президент Інституту сільськогосподарських досліджень Франції Філіп Моген (Philippe Mauguin). На дискусійному форумі обговорювались питання розвитку органічного виробництва, збереження родючості ґрунтів та забезпечення продовольчої безпеки у країнах Європи (програма European Green Deal) та світі.
Нашу наукову установу на форумі представляла старший науковий співробітник лабораторії ґрунтової мікробіології Любов Шевченко, яка виступила з доповіддю на тему «Компостування органічної речовини за участі селекціонованих мікроорганізмів – перспективний спосіб отримання біоорганічних добрив» та представила важливу розробку Інституту – біоорганічне добриво «Біоком» і результати щодо його застосування у органічному землеробстві.
В ІСМАВ НААН упродовж тривалого часу проводяться дослідження з біокомпостування органічних відходів, в ході яких спочатку здійснюється селекція агрономічно корисних мікроорганізмів, затим з’ясовується можливість інтродукції перспективних штамів у компостовані субстрати, вивчаються та враховуються зміни в угрупованнях мікроорганізмів, які відбуваються в процесі компостування. На основі цих досліджень створюються технології біокомпостування з отриманням біоорганічних та біоорганомінеральних добрив із запрограмованими агрохімічними та мікробіологічними показниками. Практично це не просто добрива, це своєрідні мікробні препарати з широкими функціями. Такі біодобрива при їх застосуванні в технологіях вирощування сільськогосподарських культур забезпечують рослини як поживними речовинами, так і фізіологічно активними сполуками. При цьому змінюється архітектура кореневих систем, інтенсифікується конструктивний метаболізм рослин, оптимізується продукційний процес сільськогосподарських культур.
На думку науковців, біокомпостування має зайняти свою нішу в аграрному виробництві. Це не тільки вирішуватиме проблему утилізації органічних відходів, а й сприятиме як поповненню ґрунтів поживними речовинами, так і оптимізації їх біогенності та стабілізації вмісту в ґрунті органічної речовини.
За результатами зустрічі прийнято рішення про розвиток співпраці між науковими установами НААН України та Інститутом сільськогосподарських досліджень Франції (INRAE).