24-25 жовтня 2018 р. на базі Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН відбулася
ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві”, присвячена 100-річчю з дня заснування НААН.

З початком роботи конференції учасників привітав директор Інституту, член-кореспондент НААН В.В. Волкогон.

На пленарному засіданні виступили знані мікробіологи:

  • доктор біологічних наук, професор, академік НААН В.П. Патика з доповіддю “Біологічний азот у системі збереження й відтворення родючості ґрунтів”;
  • доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН В.В. Волкогон з доповіддю “Біологічна трансформація азоту в ґрунтах агроценозів”;
  • доктор біологічних наук, професор О.В. Надкернична з доповіддю “Роль вторинних метаболітів ґрунтових грибів у рослинно-мікробних взаємодіях”.

На секційних засіданнях заслухано доповіді молодих науковців. У роботі конференції взяли участь представники 18 науково-дослідних на навчальних установ України. Кращі роботи відзначено нагородами. Премією імені М.В. Рево відзначено доповіді Передерій М.Г. на тему «Скринінг штамів мікроорганізмів за здатністю до біосинтезу гідролітичних ферментів» та Гринчук Н.І. на тему «АМ-166 перспективна сполука для розробки препаратів антимікробної дії».

Премію ім. О.О. Берестецького присуджено Цехмістер Г.В за доповідь на тему «Трофність фітопатогена огірків Acremonium cucurbitacearum 502».

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів конференції.

Для учасників конференції організовано екскурсію до історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч».